آخرین مطالب

سخنرانی دی ماه انجمن

 سخنرانی دی ماه انجمن اسپرانتو: تاریخ: 23 دی ماه 1395، سخنران: مهندس احمدرضا ممدوحی موضوع: آموزش اسپرانتو به روش نوین، مکان: دفتر انجمن اسپرانتوی ایران، ساعت: 17   

ادامه نوشته »

سرامحله‌ی سازمان برنامه شمالی

دوستان! جلسه آشنایی با زبان اسپرانتو در سرای سازمان برنامه شمالی برگزار شد و بسیار مورد استقبال قرار گرفت و از بین حاضرین در پایان جلسه 11 نفر برای حضور ثبت نام کردند. به نظر می‌رسد این رویه می‌تواند بهبود یافته و منسجم‌تر در نقاط مختلف برگزار شود. لذا دوستانی …

ادامه نوشته »

معرفی و آموزش اسپرانتو در سرامحله‌های تهران

در ادامه آشنایی اهالی محله‌ها در مناطق مختلف تهران با زبان اسپرانتو این بار مهمان سرای محله سازمان برنامه شمالی هستیم. دوستانی که مایل به شرکت هستند می‌توانند به آدرس زیر مراجعه نمایند. ‍ همایش رایگان زبان اسپرانتو روز دوشنبه 95/09/22، ساعت 11/30 لغایت 12/30 سالن آمفی تاتر سرای محله سازمان برنامه شمالی …

ادامه نوشته »