Hejmo / سخنرانی ماهانه

سخنرانی ماهانه

دیدار با اسپرانتودان فرانسوی

روز سه شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۵ انجمن اسپرانتوی ایران میزبان میهمان فرانسوی آقای Robert Keuny بود. در دیداری که ایشان با جمعی از اسپرانتودانان در دفتر انجمن داشتند به شرح تاریخچه کشور فرانسه پرداختند. برای ایشان از تاریخچه اسپرانتو در ایران که امسال صدساله می‌شود توضیحاتی مختصر و همچنین فعالیتهای …

ادامه... »

سخنرانی مرداد ماه

پنجشنبه ده مرداد از ساعت ١۶ در دفتر انجمن دوست عزیزمان آقاى امید روحانى در مورد مدیتاسیون صحبت خواهند نمود. از همه دوستان دعوت می‌شود در این سخنرانى شرکت نمایند.

ادامه... »