عضویت انجمن

عضویت یکساله انجمن اسپرانتو ایران در سال 1397

عضویت در هر سال خورشیدی در 29 ام اسفند همان سال به پایان می رسد.

الف) مبلغ حق عضویت:

عضو عادی: سی هزار تومان     عضو پشتیبان: چهل هزار تومان به بالا    جوانان زیر 35 سال: پانزده هزار تومان

ب) شیوه پرداخت:

  1. نقدی در دفتر انجمن و دریافت رسید
  2.   واریز به شماره حساب 0202803435002 بانک آینده به نام سبزاندیشان یا به شماره شبا: 4506200000002022803435002

تذکر: عضویت قطعا بعداز پرداخت کامل مورد تایید قرار خواهد گرفت و صرفا پر کردن فرم و ارسال آن به منزله تایید عضویت نخواهد بود.

  • پس از پرکردن فرم زیر و ارسال آن، و تایید واریز حق عضویت، ایمیل تایید برای عضو ارسال خواهد شد. 
  • کارت عضویت به صورت تصویر برای عضو ارسال می گردد. 

چنانچه برای پرداخت بانکی با مشکلی مواجه شدید با شماره 09352204266 تماس حاصل فرمایید

 

نام و نام خانوادگی (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی (الزامی)

میزان تحصیلات

محل کار و سمت

شماره تلفن همراه

شماره تلفن ثابت

آدرس کامل پستی

مبلغ، تاریخ، نحوه و مشخصات پرداخت حق عضویت (الزامی)

هرگونه توضیحی لازم می‌دانید در زیر بنویسید