عضویت انجمن

عضویت یکساله انجمن اسپرانتو ایران در سال 1396

1- پرداخت حق عضویت در هر سال خورشیدی برای انجمن اسپرانتوی ایران:

الف) مبلغ حق عضویت:

عضو عادی: سی هزار تومان     عضو پشتیبان: چهل هزار تومان به بالا    جوانان زیر 35 سال: پانزده هزار تومان

ب) شیوه پرداخت:

  1. نقدی در دفتر انجمن
  2.   واریز به شماره حساب 0202803435002 بانک آینده به نام سبزاندیشان یا به شماره شبا: 4506200000002022803435002

با ارسال پیامک به شماره  09352204266 حاوی محتویات زیرجهت دریافت تایید، اقدام فرمایید:

موضوع عضویت انجمن – نام و نام خانوادگی – سن – شهر – 

تذکر: عضویت قطعا بعداز پرداخت کامل مورد تایید قرار خواهد گرفت و صرفا پر کردن فرم و ارسال آن به منزله تایید عضویت نخواهد بود

 کارت عضویت به صورت تصویر برای عضو ارسال خواهد شد.

 

نام و نام خانوادگی (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی (الزامی)

میزان تحصیلات

محل کار و سمت

شماره تلفن همراه

شماره تلفن ثابت

آدرس کامل پستی

مبلغ، تاریخ، نحوه و مشخصات پرداخت حق عضویت

هرگونه توضیحی لازم می‌دانید در زیر بنویسید