عضویت انجمن

عضویت یکساله انجمن اسپرانتو ایران در سال 1396

1- پرداخت حق عضویت در هر سال خورشیدی برای انجمن اسپرانتوی ایران:

الف) مبلغ حق عضویت:

عضو عادی: سی هزار تومان     عضو پشتیبان: چهل هزار تومان به بالا    جوانان زیر 35 سال: پانزده هزار تومان

ب) شیوه پرداخت:

1) نقدی در دفتر انجمن         2) کارت به کارت: 5022291045930235 به نام سیمین عمرانی

2-  تایید واریزی

با ارسال پیامک به شماره  09352204266 حاوی محتویات زیرجهت دریافت تایید، اقدام فرمایید:

موضوع عضویت انجمن – نام و نام خانوادگی – سن – شهر – موبایل – ایمیل

تذکر:

 کارت عضویت به صورت تصویر برای عضو ارسال خواهد شد.

 

نام و نام خانوادگی (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی (الزامی)

میزان تحصیلات

محل کار و سمت

شماره تلفن همراه

شماره تلفن ثابت

آدرس کامل پستی

مبلغ، تاریخ، نحوه و مشخصات پرداخت حق عضویت

هرگونه توضیحی لازم می‌دانید در زیر بنویسید