فرم ثبت نام IREK4

Notindaj Rimarkoj:

La aliĝ-kotizo por eksterlandanoj estas:

Periodo A: Ĝis 2017/………../30, 00 €              Akompananto: 00 €

Perido B: Depost 2017/………/30, 00 €          Akompananto:00 €

La kotizo inkluzivas: a) partopreni en la kongreso, b) interhora regalo. c) tagmanĝo, d) Ekskurso

Nomo(Necesa)

Familia Nomo (Necesa)

VirinoViro

Naskiĝ-dato

Ret-poŝta Adreso (Necesa)

Urbo, Lando

Telefon-Numero

Poŝta Adreso

Pag-maniero

Skribu ajnan necesan noton aŭ komenton.

Pagmanireoj

Eblas pagi la kongres-kotizon pere de unu el la subaj manieroj:

1- Ĝiri la kotizon al la uea-konto de IREA: iece-h

2- Pagi surloke