آخرین دوره ثبت نام برای کنگره ملی اسپرانتو فروردین 97

آخرین دوره ثبت نام برای کنگره ملی اسپرانتو فروردین 97

آخرین دوره ثبت نام برای کنگره ملی اسپرانتو فروردین 97 150 150 Simin Emrani

 

آخرین مهلت ثبت نام جهت شرکت در پنجمین کنگره اسپرانتوی ایران از 24 بهمن 96 تا لغایت 20 فروردین 97 خواهد بود. ثبت نام در محل فقط برای اسپرانتودانان خارجی خواهد بود. هم آرمانان ایرانی بایست از قبل ثبت نمایند. جهت ثبت اینجا را کلیک کنید

خطا: فرم تماس پیدا نشد.