آغاز ثبت نام پنجمین کنگره ملی اسپرانتوی ایران

آغاز ثبت نام پنجمین کنگره ملی اسپرانتوی ایران

آغاز ثبت نام پنجمین کنگره ملی اسپرانتوی ایران 150 150 Simin Emrani

جهت شرکت در پنجمین کنگره ملی اسپرانتوی ایران مورخ ۲۳ تا ۲۵ فروردین ۱۳۹۷ لطفا (اینجا) را کلیک  نمایید. دوره اول ثبت نام تا ۲۴ آذر ۱۳۹۶ می باشد.