از مالزی تا کره جنوبی

از مالزی تا کره جنوبی

از مالزی تا کره جنوبی 150 150 Simin Emrani

سخنرانی ماهانه در انجمن اسپرانتو ایران
در این سخنرانی شما با ما از تهران تا کوالالامپور در مالزی همسفر خواهید شد و از آنجا به سئول در کره جنوبی پرواز خواهید کرد. یکشنبه ۷ آبان ساعت ۱۷ دفتر انجمن اسپرانتوی ایران
سخنران : سروش محمدزاده
همراه با فیلم