استاد عارف آذری عضو افتخاری سازمان جهانی اسپرانتو

استاد عارف آذری عضو افتخاری سازمان جهانی اسپرانتو

استاد عارف آذری عضو افتخاری سازمان جهانی اسپرانتو 150 150 ReTo

در هشتادوششمین کنگره جهانی اسپرانتو که از ۳۰ تیرماه تا ۶ مرداد ماه در شهر زاگرب مرکز کرواسی برگزار شد. استاد عارف آذری بخاطر تلاش سترگشان در تدوین فرهنگ جامع اسپرانتو – فارسی (که سال گذشته توسط مؤسسه سبزاندیشان منتشر شد)و تلاش در خور تحسین‌شان در راه آموزش و گسترش اسپرانتو در ایران، بعنوان عضو افتخاری سازمان جهانی اسپرانتو برگزیده شد.

گزینش استاد آذری افتخاری بزرگ برای جنبش اسپرانتو ایران می‌باشد. اینک سازمان جهانی اسپرانتو دو عضو افتخاری ایرانی دارد که اولین عضو آن دکتر ناصرالدین صاحب‌الزمانی و دومین آن استاد عارف آذری می‌باشد. ما سپاسگزار تلاش و کوشش این مردان شریف و ارجمند هستیم که پرچم‌دار و مشعلدار اسپرانتو در ایران هستند.

محمدرضا ترابی

نشانی استاد عارف آذری : تهران ، صندوق پستی : ۳۷۳ – ۱۹۸۵۸