برنامه ها و هزینه های همایش مونا 12 در کاشان

برنامه ها و هزینه های همایش مونا 12 در کاشان

برنامه ها و هزینه های همایش مونا 12 در کاشان 480 320 surush

برنامه گلگشت در تهران:

برنامه گلگشت تهران

11/1/98

18:30- 19:00 ورود به تهراان با اتوبوس

20:00 جایگیری در هتل

12/1/98

7:30 صبحانه

9:00 گلگشت تهران با اتوبوس

13:30 نهار در شهر

17:00 گلگشت

17:30 بازگشت به هتل

18:00  بازار و خرید

20:00 شام

13/1/98

7:30 صبحانه

12:00 حرکت برای شرکت در مراسم سنتی سیزده بدر

13:00 نهار

14:00 خداحافظی و خروج از هتل

زمان شروع صبحانه، اختیاری است ولی خاتمه آن برای عقب نیفتاده برنامه ها طیق برنامه خواهد بود.

 

هزینه گلگشت در تهران 

هزینه گلگشت دو روزه تهران

هتل انتخابی هتل دانش در جاده پژوهش است.

  • هر شب اقامت و صبحانه 135000 تومان است.
  • اتوبوس روزی 1.5 میلیون تومان است که تقسیم بر تعداد شرکت کنندگان خواهد شد.
  • راهنمای تور روزی 265 هزار تومان است که تقسیم بر تعداد شرکت کنندگان خواهد شد.
  • بیمه هر شرکت کننده در گردهمایی یا گلگشت، 15 هزار تومان

کسانیکه از وسیله شخصی خود در تهران استفاده خواهند کرد، هزینه اتوبوس و راهنما را نخواهند داد ولی بیمه اجباری است.

هزینه های اعلام شده براساس نرخهای اکنون است و برای سال آینده، 25% افزایش پیش بینی میشود. در این صورت، مازاد هزینه ها در محل قابل پرداخت خواهد بود.

 

خطا: فرم تماس پیدا نشد.