برگزاری چهارمین کنگره ملی اسپرانتوی ایران

برگزاری چهارمین کنگره ملی اسپرانتوی ایران

برگزاری چهارمین کنگره ملی اسپرانتوی ایران 150 150 Simin Emrani

چهارمین کنگره ملی اسپرانتوی ایران در تاریخ 15 اردیبهشت 1396 برگزار خواهد شد. هنوز برای ثبت نام فرصت باقی است. آدرس محل برگزاری را نیز در صفحه ثبت نام خواهید دید. منتظر دیدار شما هستیم. در صفحه اصلی منوی همایش را کلیک کنید. 

خطا: فرم تماس پیدا نشد.