تازه‌های اسپرانتو در ایران

تازه‌های اسپرانتو در ایران

تازه‌های اسپرانتو در ایران 150 150 IREA

اصفهان: به زودی اسپرانتودانان اصفهان نشستی برای آشنایی و برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های آتی خود برگزار خواهند کرد. هماهنگی‌های اولیه در این خصوص صورت گرفته و خبرهای تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.
نیشابور: به همت دکتر مجید جعفری استاد زبان و ادبیات انگلیسی در دانشگاه نیشابور سمینار معرفی زبان اسپرانتو به دانشجویان این دانشگاه برگزار و نتایج تحقیقات صورت گرفته توسط ایشان در این سمینار عرضه خواهد شد. استاد جعفری قول داده اند که گزارشی در خصوص این نشست تهیه و برای انجمن ارسال خواهند نمود.
شیراز: روز دوشنبه ۲۶ خرداد راس ساعت هفت بعدازظهر سمیناری در شهر شیراز به منظور معرفی زبان اسپرانتو در موسسه زبان فردا توسط آقای دکتر منوچهر عندلیبی تدارک دیده شده است.
رشت: دوره آموزشی مقدماتی زبان اسپرانتو در کوچصفهان رشت توسط جناب اقای اکبر صداقت برگزار می‌گردد. بنابه گزارش دریافتی از ایشان هم اکنون در این دوره هشت نفر به امر فراگیری زبان اسپرانتو مشغول هستند.

خطا: فرم تماس پیدا نشد.