تمدید مهلت ثبت‌نام دوره اول کنگره سوم

تمدید مهلت ثبت‌نام دوره اول کنگره سوم

تمدید مهلت ثبت‌نام دوره اول کنگره سوم 150 150 Simin Emrani

نظر به تامین شرایط برای بعضی از شرکت‌کنندگان در کنگره سوم، شورای انجمن تاریخ ثبت نام در مرحله اول (نازلترین قیمت) را تا پایان بهمن (= ۲۹/۱۱/۹۴) تمدید می‌نماید.

جهت اطلاع از شرایط شرکت در کنگره و مبالغ روزی لینک زیر کلیک کنید:

https://www.espero.ir/persa/wp-content/uploads/2015/12/IREK3.-Alighilo-2.pdf