تک پودمان مترجمی اسپرانتو در دانشگاه جامع علمی کاربردی

تک پودمان مترجمی اسپرانتو در دانشگاه جامع علمی کاربردی

تک پودمان مترجمی اسپرانتو در دانشگاه جامع علمی کاربردی 150 150 Simin Emrani

دوستان عزیز

سرانجام موفق شدیم تک پودمان مترجمی زبان اسپرانتو را در لیست تک پودمان‌های دانشگاه جامع علمی کاربردی ثبت کنیم و این زبان صلح را به‌صورت آکادمیک به جامعه دانشگاهی کشور ارایه دهیم. این امر به پشتوانه سعی و تلاش و پیگیری اسپرانتودانان و اسپرانتودوستان عرصه دانشگاهی آقای دکتر احمد مدبر، خانم دکتر الهام خانیان و آقای دکتر عبدالحمید دلشاد و یاری آقای مهندس احمد ممدوحی تحقق یافت. امید است به همت و همدلی شما عزیزان این زبان راه خود را ادامه دهد و به هدف خود که صلح و دوستی است، دست یابد.

شما می‌توانید سرفصل این پودمان را که شامل شش درس و ریزمحتوای آن هست از سایت رسمی دانشگاه جامع علمی کاربردی دانلود کنید.

http://de.uast.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=40&fkeyid=&siteid=40&pageid=1507