راه‌اندازی رسمی پایگاه جدید سایبری

راه‌اندازی رسمی پایگاه جدید سایبری

راه‌اندازی رسمی پایگاه جدید سایبری 150 150 Simin Emrani

به اطلاع کلیه علاقمندان به زبان اسپرانتو می رساند، پایگاه سالوتون به آدرس اینترنتی saluton.ir در جهت پیشبرد جنبش سایبری اسپرانتوی ایران، فعالیت رسمی خود را آغاز نموده است. این پایگاه به همت اسپرانتودان فعال دکتر حامد صوفی طراحی و ایجاد شده است.