سبزاندیشان چیست؟

سبزاندیشان چیست؟

سبزاندیشان چیست؟ 150 150 ReTo

سبزاندیشان مؤسسه‌ای غیر انتفاعی می‌باشد که در تاریخ ۲۴/۵/۱۳۷۵ به شماره ۹۰۸۵ به ثبت رسیده است.سبزاندیشان در جهان اسپرانتو تحت نام  Irana Esperanto-Centro  فعالیت می‌‌کند.

سیستم مدیریت در سبزاندیشان چرخشی و بر مبنای قواعد دموکراتیک استوار می‌باشد که بر گرفته از اساسنامه آن می‌باشد.هزینه‌های کانون از محل حق عضویت اعضا و کمکهای مالی آنان تامین می‌شود .

اهداف:

پژوهش و کاربرد زبان بین‌المللی اسپرانتو, گسترش زبان اسپرانتو, ایجاد ارتباط بین اسپرانتودانان ایران, تهیه و تدوین کتابها و منابع آموزشی اسپرانتو,گسترش اندیشه‌های زیست محیطی در بین اسپرانتودانان و گسترش اسپرانتو در بین سبزها می‌باشد.

عضویت:

هرکسی با پرداخت حق عضویت می‌تواند عضو کانون شود. عضویت بصورت سالانه است و صرف نظر از زمان پرداخت حق عضویت از ابتدا تا انتهای سال خورشیدی را شامل می‌شود.اعضای زیر۳۰ سال همزمان در شاخه جوانان به نام  IREJO  عضو تلقی می‌گردند که همه دست اندرکاران آن افراد زیر۳۰ سال کانون هستند.

اعضای هیئت مدیران:

رئیس هیئت مدیران: دکتر زهرا کریمی موغاری    rezayu@…

جانشین: مهندس عباسعلی خسرو آبادی a_khosroabadi@…

مدیر عامل: محمدرضا ترابی    reza@…

عضو: فریبا نوری  مجد fariba@… ‌

عضو: مهندس عباس باغستانی   IREJO@…

شاخه جوانان:

Irana Esperantista Junulara Organizo

همه امور جوانان و فعالیتهای آنان توسط IREJO  برنامه ریزی و اجرا می‌شود.IREJOهمچنین مسئولیت سازماندهی Pasporta Servo  را در ایران برعهده دارد.

رئیس: مهندس عباس باغستانی      IREJO@…

جانشین: مهندس عباسعلی خسرو آبادی a_khosroabadi@…

اعضا: عبداله حکیم نژاد، محمود میربزرگی

IREJO  شاخه کشوری سازمان جهانی جوانان اسپرانتودان    Tutmonda Esperantista Junulara Organizo = TEJO

می باشد.

روابط خارجی:

سبزاندیشان با انجمن ها و سازمانهای بین‌المللی زیر در همکاری متقابل می باشد:

انجمن جهانی اسپرانتو   Universala Esperanto-Asocio= UEA

اتحادیه بین‌المللی آموزگاران اسپرانتودان Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj=ILEI

انستیتو بین‌المللی اسپرانتو Internacia Esperanto-Instituto = IEI

افزون بر این سبزاندیشان نمایندگی دهها نشریه اسپرانتو زبان را در ایران برعهده دارد.

فعالیتهای آموزشی:

از ابتدای تاسیس سبزاندیشان فعالیتهای آموزشی از جمله کارهای بنیادی آن محسوب گردیده و کلاسهای آموزش اسپرانتو در سطوح گوناگون در مراکز مختلف آموزشی اعم از دانشگاه‌ها , فرهنگسراها و خانه های فرهنگ توسط مؤسسه، پشتیبانی آموزشی شده و برگزار شده‌اند.آموزش مکاتبه‌ای اسپرانتو  از سال ۱۳۷۵ توسط شاخه آموزشی کانون بی‌وقفه ادامه دارد.

شاخه آموزشی:

Irana Ligo de Esperantistaj Instruistoj-IRLEI

شاخه کشوری اتحادیه بین‌المللی آموزگاران اسپرانتودان در ایران می‌باشد.ایجاد نظام همآهنگ آموزشی، برگزاری آزمونهای استاندارد، صدورگواهینامه،تهیه و تدوین کتابها و منابع آموزشی اسپرانتو از جمله اهداف و وظایف این کمیسیون می‌باشد.

مسئولین و اعضا:

رئیس شاخه کشوری: مهندس حمزه شفیعی hamzeh@…

رئیس کمیسیون: محمدرضا ترابی Reza@…

منشی: سیمین عمرانی  Esperanto.ir@…

دیگر اعضای کمیسیون: مهندس نازی صولت Solat@…

فریبا نوری مجد     Fariba@…

علی اصغر کوثری lei.ir@…

منصوره فاضل زاده ilei.ir@…

فعالیهای انتشاراتی:

از سال ۱۳۷۳ که IREJO تاسیس گردیده است IREJO-Bulteno به صورت دو ماهانه منتشر می‌‌گردد و اعضای زیر۳۰ سال کانون آن را دریافت می‌کنند. این نشریه اولین و تنها نشریه بزبان اسپرانتو است که در ایران منتشر شده است و از نیمه سال ۱۳۷۶ دچار وقفه گردیده است که امیدواریم روند انتشار آن از سر گرفته شود.

پیام سبزاندیشان فصلنامه‌ای است که از سال ۱۳۷۶ در انتظار کسب مجوز است، که پس از اخذ مجوز رسمی از وزارت ارشاد به صورت گسترده منتشر خواهد شد. در حال حاضر تاکنون ۲ پیش شماره آن منتشر شده است  و همه اعضای کانون آن را دریافت می‌کنند. انتشار پیش شماره های آن ادامه خواهد یافت.

در زمینه انتشار کتابهای آموزشی و واژه نامه نیز کارهایی انجام شده و یا تحت انجام می‌باشند که اعضا از روند آنها از طریق خبرنامه‌ها با خبر می‌شوند. در سال ۱۳۷۹ پس از سالها تلاش سرانجام  ” فرهنگ جامع اسپرانتو-فارسی“ تالیفاستاد عارف آذری توسط سبزاندیشان منتشر گردید که هم اکنون این کتاب ارزشمند در دسترس علاقمندان می‌باشد.

تورهای آموزشی:
از سال ۱۳۷۵ تورهای یک و چند روزه توسط کانون برگزار  می‌شود. هدف از برگزاری این تورها ایجاد ارتباط بین اسپرانتودانها, آموزش و تمرین رفتار جمعی,احترام و حفظ منابع طبیعی, گسترش روابط دوستانه و کاربرد زبان می‌باشد. تورهای یک روزه در حوالی تهران و تورهای چند روزه در نقاط مختلف کشور برگزار می‌شوند. این تورها از بازدید نقاط تاریخی- فرهنگی تا کوهنوردی و گلگشت را شامل می‌‌‌شوند.تجربه چند ساله بیانگر موفقیت نسبی این شیوه  می‌باشد. تقویم برنامه‌ها برای همه اعضا ارسال می‌شود.
همآیش‌ها  و نشستهای همگانی
هر سال همآیش سالیانه اعضا(معمولا در پایان تابستان) و هر فصل نشست مسئولان رده‌‌‌‌های گوناگون برگزار می‌شود.همه اعضا حق شرکت در این برنامه‌ها را دارند.