سرامحله‌ی سازمان برنامه شمالی

سرامحله‌ی سازمان برنامه شمالی

سرامحله‌ی سازمان برنامه شمالی 150 150 Simin Emrani

دوستان! جلسه آشنایی با زبان اسپرانتو در سرای سازمان برنامه شمالی برگزار شد و بسیار مورد استقبال قرار گرفت و از بین حاضرین در پایان جلسه 11 نفر برای حضور ثبت نام کردند. به نظر می‌رسد این رویه می‌تواند بهبود یافته و منسجم‌تر در نقاط مختلف برگزار شود. لذا دوستانی که در محل خودشان می‌توانند با سرای محله هماهنگ کنند برای جلسات مشابه می‌توانیم از تجربه به‌دست آمده استفاده کنیم. در عین حال بنا به تقاضا می‌توانم این جلسات را برگزار کنم.
ما می‌توانیم به کمک همدیگر امسال را سال خوبی برای حرکت اسپرانتو ایران رقم بزنیم.

گزارش: سروش محمدزادهsazmanshomali

[contact-form-7 404 "Not Found"]