سومین کنگره اسپرانتوی ایران در راه است

سومین کنگره اسپرانتوی ایران در راه است

سومین کنگره اسپرانتوی ایران در راه است 150 150 Simin Emrani

سومین کنگره ملی اسپرانتو روز جمعه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ در تهران برگزار خواهد شد. منتظر اخبار بعدی باشید.
IREK postero

خطا: فرم تماس پیدا نشد.