فرم ثبت نام در دوازدهمین همایش اسپرانتو آسیا و افریقا

نکات قابل توجه: کنگره به مدت چهار روز خواهد بود: ۸ الی ۱۱ فروردین ۱۳۹۸ ۱- مبلغ ثبت نام برای شرکت در کنگره ۳۰ هزار تومان ۲- علی الحساب جهت رزرو هتل + صبحانه مبلغ ۱۰۰ هزار تومان. (افزایش بها در سال جدید ۲۵درصد). مابقی پرداخت در محل. لذا افراد می توانند در مکانهای دیگر