معرفی و آموزش اسپرانتو در سرامحله‌های تهران

معرفی و آموزش اسپرانتو در سرامحله‌های تهران

معرفی و آموزش اسپرانتو در سرامحله‌های تهران 150 150 Simin Emrani

در ادامه آشنایی اهالی محله‌ها در مناطق مختلف تهران با زبان اسپرانتو این بار مهمان سرای محله سازمان برنامه شمالی هستیم. دوستانی که مایل به شرکت هستند می‌توانند به آدرس زیر مراجعه نمایند.

‍ همایش رایگان زبان اسپرانتو

روز دوشنبه 95/09/22، ساعت 11/30 لغایت 12/30
سالن آمفی تاتر سرای محله سازمان برنامه شمالی

آدرس :تهران، آیت اله کاشانی، انتهای خیابان برات لو ،داخل پارک مریم، سرای محله سازمان برنامه شمالی

🌼لطفا جهت اطلاعات بیشتر با شماره 09123712429 تماس حاصل فرمایید.

خطا: فرم تماس پیدا نشد.