معرفی و آموزش اسپرانتو در محله‌های تهران

معرفی و آموزش اسپرانتو در محله‌های تهران

معرفی و آموزش اسپرانتو در محله‌های تهران 150 150 Simin Emrani

انجمن اسپرانتو ی ایران برگزار می‌کند: آموزش زبان اسپرانتو (مقدماتی)

مدت دوره :۱۲ جلسه ۹۰ دقیقه‌ای
زمان : دوشنبه ها ساعت ۱۶
تاریخ شروع:  3 آبان ماه
استاد: مهندس احمدرضا ممدوحی
آدرس : انتهای بزرگراه حکیم غرب بعد از تعاون، اندیشه شمالی، سرای محله اندیشه شمالی

شهریه ۹۰ هزارتومان
تلفن : ۴۴۱۴۵۱۱۷ ،۰۹۱۲۳۷۱۲۴۲۹