نشست آشنایی با زبان بین‌المللی اسپرانتو

نشست آشنایی با زبان بین‌المللی اسپرانتو

نشست آشنایی با زبان بین‌المللی اسپرانتو 150 150 ReTo

مؤسسه سبزاندیشان

و فرهنگسرای جوان برگزار می‌کنند

نشست آشنایی با زبان بین‌المللی اسپرانتو

تاریخ: پنج‌شنبه ۷ تیرماه ۱۳۸۰

ساعت: ۱۸ تا ۱۹:۳۰

مکان: تالار اجتماعات

نشانی: خیابان خاوران

 فرهنگسرای جوان – خاوران

تلفن روابط عمومی فرهنگسرا: ۵- ۳۷۳۰۰۰۳

مقدم همه علاقه‌مندان را گرامی می‌داریم

در پایان نشست از علاقه‌مندان به شرکت در دوره‌های آموزشی اسپرانتو در ۲ سطح مقدماتی و پیشرفته ثبت نام بعمل خواهد آمد