پروژه خرید خانه، مقر اصلی انجمن

پروژه خرید خانه، مقر اصلی انجمن

پروژه خرید خانه، مقر اصلی انجمن 150 150 Simin Emrani

قابل توجه اسپرانتودانان عزیز!

دوستان گرامی!
تمامی عزیزان و هم آرمانانی كه مایل به سرمايه‌گذاري جهت خريد ملکی به عنوان مقر اصلی انجمن اسپرانتوي ايران هستند، می‌توانند از این فرصت طلائی بهره برده، آمادگی خود را برای شرکت در این پروژه‌ی اقتصادی- فرهنگی اعلام نمایند. طبق چارچوب کلی برنامه‌ی انجمن اسپرانتوی ایران برای اجرای این پروژه، هر کسی که مایل به سهامدار شدن در این ملک است، می تواند کمک خود را در خرید ملک انجام دهد و به همان نسبت سهمی در مالکیت ملک داشته باشد. حداقل کمک ۲۰ میلیون تومان است. اعضای هیات رئیسه و کمیته انجمن اسپرانتوی ایران خود تا کنون آمادگی خود را برای مشارکت به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان اعلام کرده‌اند. برای اعلام آمادگی جهت شرکت در این پروژه و دریافت جزئیات با آقای دکتر کیهان صیادپور می‌توانید به آدرس تلگرامی @Keyhan1346 یا با ایمیل ایشان ksayadpour@gmail.com تماس حاصل فرمایید. سپاسگزار همیاری تان هستیم.

کمیته مرکزی انجمن اسپرانتوی ایران