گردهمایی بهمن ماه ۹۴

گردهمایی بهمن ماه ۹۴

گردهمایی بهمن ماه ۹۴ 150 150 Simin Emrani

دعوت از همه بازدیدکنندگان سایت به گردهمایی ۱۷ بهمن با حضور دوست ارجمند آقای رضا خیرخواه گونه دیگری از این‌گونه نشست‌ها را تجربه می‌کنیم.
ساعت شروع: ۵ بعدازظهر

محل: دفتر انجمن اسپرانتوی ایران
آدرس: تهران، خیابان کارگر جنوبی، خیابان دانشگاه جنگ، پلاک ۲۹، ساختمان کوروش، واحد ۳۱

خطا: فرم تماس پیدا نشد.