گردهمایی دی ماه ۹۴

گردهمایی دی ماه ۹۴

گردهمایی دی ماه ۹۴ 150 150 Simin Emrani

روز شنبه ۲۶ دی ماه ۹۴ راس ساعت ۱۷ دیدار اعضای انجمن و سایر علاقمندان در دفتر انجمن اسپرانتوی ایران .
موضوعات اصلی: کنگره سوم و هیات مدیره سبزاندیشان

خطا: فرم تماس پیدا نشد.