گلگشت یک‌روزه به “ تنگه واشی”

گلگشت یک‌روزه به “ تنگه واشی”

گلگشت یک‌روزه به “ تنگه واشی” 150 150 ReTo

سبزاندیشان

برگزار می‌کند:

گلگشت یک‌روزه به “ تنگه واشی”

تاریخ : روز جمعه ۵ مرداد ۱۳۸۰

ساعت حرکت: ۶ صبح

مبدا حرکت: چهارراه تهرانپارس

 ابتدای جاده دماوند

هزینه: ؟(کمتر از ۲۰۰۰ تومان

 هنوز دقیقا برآورد نشده است!)

شرکت کنندگان توشه یک روزه همراه داشته باشند

 چای گروهی!

لطفا قبل از روز چهارشنبه ۳ مرداد اعلام حضور کنید