مقاله

ایران برگزیده در مسابقات ادبی کرواسی

ایران برگزیده در مسابقات ادبی کرواسی 150 150 Simin Emrani

اتحادیه اسپرانتودانان کروسی به افتخار Lucija Borčić (تولد/وفات 26.07.1921-14.11.2015 ) بنیانگذار آن، در 27 ژولای 2017 اقدام به برگزاری مسابقه ترجمه از زبانهای ملی به اسپرانتو نمود. در اعلام نتایج برگزاری مسابقه…

ادامه مطلب

کلید ارتباط با مردم جهان

کلید ارتباط با مردم جهان 150 150 Simin Emrani

                        کلید ارتباط با مردم جهان عنوان مقاله‌ای است که در بخش دانش روزنامه جام جم اثر مهندس احمد…

ادامه مطلب

برگزاری اولین مسابقه ادبی شاخه جوانان اسپرانتیست

برگزاری اولین مسابقه ادبی شاخه جوانان اسپرانتیست 150 150 Simin Emrani

شاخه جوانان اسپرانتودان ایران که در سال گذشته به همت دکتر حامد صوفی و تنی چند از جوانان اسپردانتودان شکل گرفت، امسال به کمک انجمن اسپرانتوی ایران اقدام به برگزاری…

ادامه مطلب