Senkategoria

Monata Prelego – Nov. 2019

Monata Prelego – Nov. 2019 150 150 Hamzeh

Monata Prelego
Temo: instrui fremdajn lingvojn en Ĉinio
Prelegonto: Saed Abbasi
Dato: 3-an de novembro 2019 je la 16-a horo
Loko: IREA-Oficejo

“Esperanto Per Rekta Metodo” en la persa

“Esperanto Per Rekta Metodo” en la persa 150 150 Hamzeh

Fame-konata lernolibro de Stano Marĉek “Esperanto per Rekta Metodo” jam estas eldonita en Irano. La libro estas tradukita en 42 lingvoj kaj la persa eldono estas la 43-a lingvo en kiu la libro tradukiĝas. La tradukon faris S-ro Said Baluĉi.

Monata Prelego

Monata Prelego 150 150 Hamzeh

Monata Prelego
Temo: Kiel Organizi Esperantajn Renkontiĝojn
Prelegonto: S-ro Rezaifar
Dato: 28-an de Julio 2019 je la 17-a horo
Loko: N-ro 9, Memar strateto, Fajjazi Strato, Azarbajĝan Strato, Tehrano

Monata Prelego de Majo: “Slovenio, krucvojo de tri kulturoj”

Monata Prelego de Majo: “Slovenio, krucvojo de tri kulturoj” 150 150 Hamzeh

Dimanĉe la 26-an de majo (5-an de Ĥordad-monato laŭ la Persa kalendaro) ekde la 5-a vespere en IREA oficejo prelegis D-ro Saŭadpour pri “Slovenio, krucvojo de tri kulturoj”. En la preleg-sesio partoprenis 8 personoj. La interesa aspekto de tiu ĉi kunsido estis ĉeesto de du novaj vizaĝoj kiuj estis informitaj pri la okazo pere de sociaj retoj.

Nova IREA-Oficejo

Nova IREA-Oficejo 150 150 Simin Emrani

Fine nia longedaŭra revo realiĝis. Irana Esperanto-Asocio fine kaj perhelpe de karaj gesamideanoj sukcesis aĉeti 42 metran apartamenton en la centro de Tehran. Jen la adreso:

Tehran, Ghomhuri, antaŭ ol Ferosi, Shejbani, Saberi, Nu: 3, Ap 3

Inaŭguro okazos en alia monato

 

 

E-aj gastoj en Irano kaj en IREA

E-aj gastoj en Irano kaj en IREA 150 150 Simin Emrani

 Karaj geesperantistoj!

Dimanche la 25a de februaro (= 6/Esfand/96) ni havis du programojn:

۱- monata prelego , 2- intervizito kun niaj du francaj samideanoj Kamij Bᴏɴᴠɪᴠᴏ kaj Aleks Aɴᴅʀᴇ. En la oficejo je la 17a horo.

Internacia Tago de Gepatra Lingvo

Internacia Tago de Gepatra Lingvo 150 150 Simin Emrani
 

۲۱a de februaro 2018
Internacia Tago de la Gepatra Lingvo

La 21-an de februaro 1952 la polico pafmortigis en la universitato de Dako (Orienta Banglujo), ĉefurbo de la hodiaŭa Bangladeŝo plurajn manifestaciantajn studentojn. Tiuj studentoj manifestaciis por ke oni agnosku la ekziston de ilia gepatra lingvo, la bengala (bangla / bn / বাংলা ভাষা), kiun oni volis forigi de la universitato favore al lingvo “pli granda”, parolata de la fortuloj de tiu momento.

Temas pri io, kio ripetiĝas, en diversaj formoj, daŭre tra la tuta mondo kaj tra la tuta historio, ne nur en Azio, sed ankaŭ en aliaj kontinentoj, kiel en pluraj en pluraj eŭropaj landoj. Tio praktike okazas ĝenerale per la streboj, devigoj, iamaniera altrudo de la uzo de lingvo, plejparte de la angla, fare de iu ekonomia, politika aŭ militismema, ŝtata grandpotenco, por fortigi sian pozicion en la mondo – malfavore al la lokaj gepatraj lingvoj. “Mi estas la fortulo, vi silentu, aŭ eventuale, se vi volas paroli, vi parolu mian lingvon”.

Tiel okazas iom post iom la malapero, morto de lingvoj, kaj tutaj popoloj perdas sian grandan intelektan riĉecon – kiel pri tio atentigas ankaŭ multaj lingvistoj.

Krom la socia maljusteco kaj psikologiaj problemoj rezultantaj el la perdo de uzeblo de sia gepatra lingvo, kaj pro nesufiĉa sperto en la uzo de la altrudata lingvo, necesas konscii ankaŭ pri aliaj faktoj: la biologia kaj lingva diversecoj estas nedisigeblaj, interkonektitaj kaj dependantaj unu de la alia. El perdo de lingva diverseco rezultas perdo de tradiciaj konoj esence necesaj por daŭripova biodiverseco, por la vivo. (Fina deklaro, 64a UN-NRO-konferenco, Bonn, 2011 (1), Terralingua (2))

Je la 17-a de novembro 1999 Unesko proklamis la 21-an de februaro la Internacia Tago de la Gepatra Lingvo. En 2007 ankaŭ la Ĝenerala Asembleo de Unuiĝintaj Nacioj (3) alvokis la membroŝtatojn por “Antaŭenpuŝi la konservadon kaj protektadon de ĉiuj lingvoj uzataj de la popoloj de la mondo”, samtempe deklarante la jaron 2008 Internacia Jaro de Lingvoj. (4)

En 2014 Unesko aperigis en sia retejo ankaŭ Esperanto-lingvan version de la mesaĝo de la Ĝenerala Direktoro, Irina Bokova. (5)

Kiel rilatas al ĉio ĉi Esperanto? La kernaj valoroj de ĉi tiu tago, la diverseco kaj la rajto de ĉiu homo paroli sian gepatran lingvon, estas ankaŭ la valoroj, kiujn la tutmonda movado por Esperanto defendas. Ni, la esperantistoj, volas neniun lingvon malaperigi, ni volas, ke ĉiuj lingvoj plu ekzistu, en respekto de ĉies lingvaj rajtoj, kaj regu lingva justeco en la inter-komunikado. Ĉi-cele, de multaj jaroj, Universala Esperanto-Asocio (UEA) solene kunfestas ĉi tiun tagon, interalie por substreki, ke la internacia lingvo Esperanto ne estas eliminanto de lingvoj, kia estas lingvo de granda ekonomia kaj militista potenco.

Esperanto fakte estas protektilo kontraŭ la malapero de lingvoj, kiel diris s-ino Vigdís FINNBOGADÓTTIR (prezidento de la Respubliko Islando inter 1980-1996): “Estas jam tempo ke la diversaj nacioj komprenu, ke neŭtrala lingvo povus iĝi vera remparo por iliaj kulturoj kontraŭ la monopolema influo de nur unu aŭ du lingvoj, kiel hodiaŭ tio pli kaj pli evidentiĝas. Mi sincere esperas, ke Esperanto rapide progresos por helpi ĉiujn naciojn de la mondo.” (6)

Eble iu ankoraŭ demandas: “Kial ĝuste Esperanto?”. La kialo estas simpla. Malantaŭ Esperanto ne estas ŝtatoj, ekonomiaj interesoj, imperiismaj strebadoj, nek popoloj, kies intereso estus la malaperigo de aliaj popoloj, ties lingvoj, aŭ akiro de iliaj merkatoj. Malantaŭ Esperanto estas nur bonvolaj homoj el plej diversaj popoloj, nacioj, kiuj celas justecon por ĉiuj kulturoj kaj ĉiuj lingvoj, en paco inter ĉiuj popoloj.

Plifortigi la rajtojn de la parolantoj de ĉiu lingvo estas la celo, al kiu esence kontribuas Esperanto.” (Prof. Robert Phillipson (7)).

Esperanto estas ilo akcelanta atingon de justa komunikado kaj tiel de justaj rilatoj inter etnoj, kulturoj, popoloj.

“… Mi esperas, ke Esperanto daŭrigos la plenumadon de tiu duflanka rolo subtenante diversecon kaj kreante unuecon.” (Rita Izsák-Ndiaye, Speciala Raportisto de UN. (8))

Sekve, la uzo de la ponto-lingvo Esperanto en internacia komunikado realigas lingvan egalrajtecon kaj helpas ĉiujn pluvivigi sian lingvon. Ĉi tiu estas la klara mesaĝo, kiun esperanto-parolantoj el la tuta mondo volas sendi al ĉiuj tutmonde la 21-an de februaro.

Ekkonu la internacian lingvon, Esperanton, per www.lernu.net! (9)Informa Fako de Universala Esperanto-Asocio, UEA (10)
Renato Corsetti, Stefano Keller, Emilio Cid, Vasil Kadifeli, kun teamanoj
Afiŝoj: © Peter Oliver/UEA kaj tradukintoj el diversaj landoj.
www.linguistic-rights.org/21-02-2018

IREK5, la dua periodo jam estas finota

IREK5, la dua periodo jam estas finota 150 150 Simin Emrani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la dua periodo por nomskribi kaj aliĝi

Iru al: Ĉi-ligilo

 

Plua ondo pri Lerno kaj Instruo en la urboj

Plua ondo pri Lerno kaj Instruo en la urboj 150 150 Simin Emrani

Laste okazis kaj okazas plu instruo kaj disvastigo de Esperanto en divaersaj urboj en Irano, kiel Isfahan per (=Nader Zandi), Maŝhad (= Benjamin Kwiecien), Naĝafabad (= Gholam Azarhushang), kaj Tabriz(= Ali Ranghpour). Baldaŭ la postajn Novaĵojn

Benjamin kun kelkaj el siaj studentoj en Maŝhad- Universtato:

Jen la fotoj el Tabriz-movado en universitato kaj lernejoj:

La dua, sed nura premio por Irano

La dua, sed nura premio por Irano 150 150 Simin Emrani

REZULTOJ DE LA 1-a INTERNACIA TRADUKKONKURSO “LUCIJA BORČIĆ”

Honore al Lucija Borčić (۲۶٫۰۷٫۱۹۲۱-۱۴٫۱۱٫۲۰۱۵) Kroata Esperantista Unuiĝo lanĉis la 27-an de julio 2017 literaturan tradukkonkurson de iu ajn nacia lingvo al Esperanto.
La konkursaj branĉoj estis jenaj:
– poezio – maksimuma longo ne fiksita
– prozo – rakonto aŭ novelo: maksimuma longo 30.000 tajperoj

La rezultojn oni publike anoncis la 14-an de novembro en Zagrebo, okaze de la 2-a Memorialo Lucija Borčić.

Branĉo poezio: sen konkursaĵoj

Branĉo prozo: Partoprenis 3 verkoj de 4 aŭtoroj el 4 landoj.

* Unua premio ne aljuĝita

* Dua premio al Amir Fekri (Irano) pro la traduko de la persa lingvo “S-ro Kohàn” (la rakonto de Sima Rafii publikigita en la persa kultur-arta semajnrevuo Ketabestan, nro 4/2016)

* Tria premio ne aljuĝita

* Honora mencio al Vitor Luiz Rigoti dos Anjos (Brazilo) pro la traduko “La lasta recepto” (la rakonto de Machado de Assis publikigita en Jornal das Famílias, septembro de 1875)

Kroata Esperantista Unuiĝo