IREA Komitatano

IREA-Komitato:

La komitato de IREA konsistas el 8 personoj elektitaj per IREA-membroj fine de la jaro 2015. Jen la listo de la komitatanoj:

۱- D-ro Keyhan Sayadpour

۲- S-ro Ahmadreza Mamduhi

۳- S-ro Akbar Fekri

۴- S-ino Simin Emrani

۵-S-ro Ali Asgar Kousari

۶- S-ino Nazi Solat

۷- S-ro Hamed Sufi

۸- S-ro Abbas Khosro-abadi

 

IREA-Estraro:

La komitato de IREA (ekfunkcianta ekde 2016 por tri-jara ofic-periodo) elektis la estraron el inter si. Jen la rezulto:

Prezidantino:  S-ino Nazi Solat

Vic-Prezidanto: D-ro Keyhan Sayadpour

Vic-Prezidanto: S-ro Akbar Fekri

Kasistino: Simin Emrani

Sekretario: Abbas Khosroabadi