Aliĝilo de IREK-7

 aliĝ-kotiz-tabelo:

 Periodo A
(ĝis 15 Dec. 2019)
Periodo B
(ĝis 15 Feb. 2020)
Periodo C
(ĝis 15 Apr. 2020)
Post-Kongresa Ekskurso
Partoprenanto20 eŭro25 eŭro30 eŭro25 eŭro

 

Notindaj Rimarkoj:
 • Junuloj malpli ol 35 jaraĝaj pagos duonon de la koncerna tarifo kaj povos uzi nur unu ŝancon rabatan.
 • Nur alilandanoj povos pagi surloke. 
 • Pagmanieroj:

  Eblas pagi la kongres-kotizon pere de unu el la subaj manieroj:
  1- Ĝiri la kotizon al la uea-konto de IREA: iece-h
  2- Pagi surloke kio estos laŭ la fina tarifo.
 • La kongreskotizo kovros kotizojn por partopreni en la kunveno, ĝui regalojn, tagmanĝon varman.
 • Dum-kongresa duontaga ekskurso. (senpage).
 • Post-kongresa ekskurso estos unutaga ekskurso. (pagenda kune kun la kongreskotizo).
 • Tiuj kiuj deziras prelegi aŭ prezenti sian artikolon, bv sendi ĝin al retadreso:  info@espero.ir
 • Loko: Tehrano (La adreso anoncota baldaŭ)

 

 

Ekskursoj:

la 16an de aprilo 2018: Duontage. (senpaga)

La 18an de aprilo 2018: Tut-taga Ekskurso (25 €)

 

Aliĝilo:

[contact-form-7 404 "Not Found"]
[contact-form-7 404 "Not Found"]