عضویت انجمن

چرا شایسته است که عضو انجمن اسپرانتوی ایران شویم؟

با عضویت در انجمن اسپرانتوی ایران تشکیل نهادی قوی برای فعالیت در زمینه گسترش اسپرانتو شکل می‌گیرد که به هیچ‌عنوان با فعالیت‌های فردی و شخصی قابل مقایسه نمی‌باشد و با ما با دیگر اسپرانتودانان و دوست‌داران اسپرانتو مرتبط شده و می‌توانیم برنامه‌هایی را در سطح منطقه‌ای و ملی به اجرا درآوریم، همچون اجرای پروژه‌ی ”زبان سلام“ از سری طرح‌های انجمن جهانی اسپرانتو که در ایران با اقدام و همیاری اسپرانتودانان مشهدی در جهت آموزش این زبان به پناهندگان افغانی مقیم صورت گرفت و آنان در بازگشت به کشور خود اقدام به ادامه روند آموزش اسپرانتو در سطح ملی و دانشگاهی نمودند.

✅ همانگونه که آگاه هستید دوام و بقای انجمن اسپرانتوی ایران جز در سایه پشتیبانی تک‌تک اسپرانتودانان ایران امکان‌پذیر نمی باشد، زیرا نهادی مدنی است که بی‌هیچ پشتوانه‌ای تنها با کمک‌های داوطلبانه و مردمی توان ادامه‌ی راه را دارد. اینک پس از افت و خیزهای فراوان در آستانه‌ی فصلی نوین از فعالیت‌های خود قرار گرفته‌ایم و نیاز به نیروی های جوان و کوشا و تمامی افرادی است که با ارتقاء دانش اسپرانتویی خود ما را یاری می کنند. باید پذیرفت که بدون مشارکت اسپرانتودانان و حامیان و دوست‌داران آن امکان هیچ تغییری در وضعیت اسپرانتو در ایران ایجاد نخواهد شد. لذا اگر به ماندگاری نهادی همچون سبزاندیشان، انجمن اسپرانتوی ایران اعتقاد دارید در پیوستن به صف اعضای ان درنگ نکنید!

از همه‌ی کسانی که می‌خواهند:
✅ به نوعی در گسترش و به‌کارگیری اسپرانتو در کشورمان مشارکت نمایند،
✅ در کار مسئولیت‌ها کاندید شده و در هر زمینه که علاقمند هستند فعالیت نمایند،
✅ از حرکت منسجم و سازماندهی‌شده درباره‌ی اسپرانتو پشتیبانی نمایند،
👈🏾 تقاضا می‌شود عضو انجمن اسپرانتوی ایران شوند.

کمیته‌ی مرکزی انجمن اسپرانتو ایران

 

عضویت یکساله بوده و در ۲۹ ام اسفند همان سال به پایان می رسد.

الف) مبلغ حق عضویت:

عضو عادی: سی هزار تومان     عضو پشتیبان: چهل هزار تومان به بالا    جوانان زیر ۳۵ سال: پانزده هزار تومان

ب) شیوه پرداخت:

  1. کلیک بر روی لینک درگاه پرداخت https://idpay.ir/espero
  2. نقدی در دفتر انجمن و دریافت رسید
  3.   مراجعه به بانک و یا دارندگان حسابهای اینترنتی: واریز به شماره حساب ۰۲۰۲۸۰۳۴۳۵۰۰۲ بانک آینده به نام سبزاندیشان یا به شماره شبا: ۴۵۰۶۲۰۰۰۰۰۰۰۲۰۲۲۸۰۳۴۳۵۰۰۲

تذکر: عضویت قطعا بعد از پرداخت کامل مورد تایید قرار خواهد گرفت و صرفا پر کردن فرم و ارسال آن به منزله تایید عضویت نخواهد بود.

  • پس از پرکردن فرم زیر و ارسال آن، و تایید واریز حق عضویت به حساب انجمن، ایمیل تایید برای عضو ارسال خواهد شد. 
  • کارت تصویری برای عضو ارسال می گردد. 

 

نام و نام خانوادگی (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی (الزامی)

میزان تحصیلات

شماره تلفن همراه

آدرس کامل پستی

مبلغ، تاریخ، نحوه و مشخصات پرداخت حق عضویت (الزامی)

هرگونه توضیحی لازم می‌دانید در زیر بنویسید