فرم ثبت‌نام در هفتمین کنگره اسپرانتوی ایران

مبلغ حق شرکت در کنگره:
ثبت نام در فصل پاییز: هفتاد هزار تومان
ثبت نام در فصل زمستان: صد هزار تومان
ثبت نام در سال ۱۳۹۹: صد و پنجاه هزار تومان

هزینه گل‌گشت مبلغ یکصد هزار تومان است. 

جوانان و اعضای انجمن اسپرانتوی ایران از ده درصد تخفیف در مبالغ فوق بهره‌مند می‌شوند.جوانان عضو انجمن می‌توانند از ترکیب دو تخفیف (جمعا ۲۰ درصد) استفاده نمایند.

نام (الزامی)

نام خانوادگی (الزامی)

زنمرد

تاریخ تولد (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی (الزامی)

شماره تلفن همراه

آدرس کامل پستی

میزان آشنایی با اسپرانتو

هرگونه توضیحی لازم می‌دانید در زیر بنویسید