Aliĝilo de IREK-5

 aliĝ-kotiz-tabelo:

 Periodo A
(ĝis 15 Dec. 2017)
Periodo B
(ĝis 13 Feb. 2018)
Periodo C
(ĝis 12 Apr. 2018)
Post-Kongresa Ekskurso
Partoprenanto20 eŭro25 eŭro30 eŭro25 eŭro

 

Notindaj Rimarkoj:
 • Junuloj malpli ol 35 jaraĝaj pagos duonon de la koncerna tarifo kaj povos uzi nur unu ŝancon rabatan.
 • Nur alilandanoj povos pagi surloke. 
 • Pagmanieroj:

  Eblas pagi la kongres-kotizon pere de unu el la subaj manieroj:

  1- Ĝiri la kotizon al la uea-konto de IREA: iece-h

  2- Pagi surloke kio estos laŭ la fina tarifo.

 • La kongreskotizo kovros kotizojn por partopreni en la kunveno, ĝui regalojn, tagmanĝon varman.
 • Duontaga ekskurso antaŭ la kongreso (senpaga).
 • Post-kongresa ekskurso estos unutaga ekskurso al Masule, urbeto en nordo de Irano. (pagenda kune kun la kogreskotizo).
 • Tiuj kiuj deziras prelegi aŭ prezenti sian artikolon, bv sendi ĝin al retadreso:  info@espero.ir
 • Loko: Saramahlle Ghamalzadeh — Tehran, Bulvar-e Keshavarz, Kh: Ghamalzadeh

Ekskursoj:

la 12an de aprilo 2018: Strato Si-E-Tir kaj ĉirkaŭaj vidindaj lokoj. (senpage)

La 14an de aprilo 2018: Ekster Tehrano: Masule, urbeto en nordo de la lando. (25 € )

 

Aliĝilo:

Nomo(Necesa)

Familia Nomo (Necesa)

VirinoViro

Naskiĝ-dato (Necesa)

Ret-poŝta Adreso (Necesa)

Urbo, Lando

Telefon-Numero

Poŝta Adreso

Pag-maniero

Skribu ajnan necesan noton aŭ komenton.