Aliĝilo de IREK-4

 

 

 

aliĝ-kotiz-tabelo:

 Periodo A
(ĝis 28.februaro.2017)
Periodo B
(ĝis 25.marto.2017)
Periodo C
(ĝis 30.aprilo.2017)
 
Partoprenanto40 eŭro45 eŭro50 eŭro
Akompananto30 eŭro35 eŭro40 eŭro

 

Notindaj Rimarkoj:

  • Junuloj malpli ol 35 jaraĝaj pagos duonon de la koncerna tarifo kaj povos uzi nur unu ŝancon rabatan.
  • Nur alilandanoj povos pagi surloke.
  • La kongreskotizo kovros kotizojn por partopreni en la kunveno, ĝui regalojn, tagmanĝon varman.
  • Pri eventuala ekskurso kaj ĝia kotizo, poste ni aldonos informon.
  • Tiuj kuj deziras prelegi aŭ prezenti sian artikolon, bv sendi ĝin al retadreso:  info@espero.ir
  • Loko: Kulturejo “Sazeman Barnameh Shomali”

Tehran, Ayatollah Kashani bulvardo, Shahid Baratlu strato, en la parko Maryam.

Ekskursoj:

Sabate la 6an de majo: Milad-Turo kaj Muzeoj: Antikva Irano, Tapiŝo. (15 € )

Dimanĉe la 7an de majo: Ekster Tehrano: montgrimpi laŭ-pove. (15 € )

 

Aliĝilo:

Nomo(Necesa)

Familia Nomo (Necesa)

VirinoViro

Naskiĝ-dato

Ret-poŝta Adreso (Necesa)

Urbo, Lando

Telefon-Numero

Poŝta Adreso

Pag-maniero

Skribu ajnan necesan noton aŭ komenton.

Pagmanireoj

Eblas pagi la kongres-kotizon pere de unu el la subaj manieroj:

1- Ĝiri la kotizon al la uea-konto de IREA: iece-h

2- Pagi surloke