Kongresa Programo

Notu: La tempoj estas laŭ la irana standarda tempo (utc+4:30). La Verdaj partoj estas jam definitaj.

Ĵaŭdo, aprilo 16, 2020:

10:00 (05:30 UTC) Malfermo kaj akcepto

10:10  (05:40 UTC) Saluto de IREA-Prezidanto (d-ro Sayadpour)

10:15 (05:45 UTC) Saluto de UEA-Prezidanto (d-ro Ducan Charters)

10:25 (05:55 UTC) Salut-mesaĝoj

10:40 (06:10 UTC) himno “La Espero”

10:45 (06:15 UTC) IREA-Estraro Raportas

  • Hamid Akasheh (IREA-komitatano) Prezentas IREA-Jarraporton

  • Hamzeh Shafiee (IREA-Kasisto) Prezentas finacan raporton

  • Ali Ranjpour (IREJO-Vicprezidanto) raportas Pri IREJO

  • Ahmadreza Mamduhi (IRLEI-Prezidanto) Raportas pri IRLEI

11:15 (06:45 UTC) Prelego (ing. Mamduhi) “La Angla aŭ Esperanto?”

11:45 (07:15 UTC) Prelego (Reza Kheirkhah) “Tajvano: Kulturo, turismo kaj movado”

12:15 (07:45 UTC) Programero – jogo praktikado

12:30 (08:00 UTC) Prelego (s-ro Kousari) “Esperanto en Iranaj Publikaĵoj”

13:00 (08:30 UTC) Paŭzo por tagmanĝo

14:00 (09:30 UTC) Deklamado de S-ino Emrani

14:15 (09:45 UTC) Prelego 

14:45 (10:15 UTC) Arta Programero (Milad Zeidabadi) Muziko

15:00 (10:30 UTC) Aŭkcio (d-ro Sayadpour)

15:45 (11:15 UTC) Arta Programero (Homayoun Oliaei) Muziko

16:00 (11:30 UTC) Interkona Sesio (Libera Diskuto)

 

Vendredo, aprilo 17, 2020

10:00 (05:30 UTC) Prelego (d-ro Sayadpour) Influo de Pandemio

10:30 (06:00 UTC) Prelego (Dima Ŝevĉenko)

11:00 (06:30 UTC) Arta Programero

11:15 (06:45 UTC) Prelego (ing. Mamduhi) “Nun Bezonenda: Nova Vivstilo”

11:45 (07:15 UTC) Prelego (Abengo) Kiel Tajvano sukcesis kantraŭstari Kronviruson?

12:15 (07:45 UTC) Programero – jogo praktikado

12:30 (08:00 UTC) kviza Koncerto “Violono de la mondo” (Fransoazo Oazo NOIREAU) Unua Parto

13:00 (08:30 UTC) Komuna Tagmanĝo Virtuale

14:00 (09:30 UTC) Prelego (d-ro Corsetti) “Ĉu Zamenhof mortis?”

14:30 (10:00 UTC) Prelego (Anna Lowenstein) UEA-Facila

15:00 (10:30 UTC) Arta Programero (Anjo Amika)

15:20 (10:50 UTC) Prelego (Mirejo) “Vunda mondo”

16:00 (11:30 UTC) Arta Programero (Sorush Ghahremanlu)

16:15 (11:45 UTC) Prelego (s-ino Karimi) “Orienta Azio kaj Esperanta Amikeco”

16:35 (12:05 UTC) Prezento (d-ro Azarhushang) “Esperanto: mond-agado, Litraturo kaj Tradicia Medicino”

17:00 (12:30 UTC) kviza Koncerto “Violono de la mondo” (Fransoazo Oazo NOIREAU) Dua Parto

 

Sabato, aprilo 18, 2020

10:30 (06:00 UTC) Prelego (prof. KIMURA Goro) “Kiel Esperanto povas kontribui al post-kronvirusa mondo?”

13:30 (09:00 UTC) Prezento (Anjo Amika)

14.00 (09:30 UTC) Prelego (Prof. SO Jinsu) Pri Azia E-Movado

14:30 (10:00 UTC) Prelego (Jorge Camacho) 

15:00 – 18:45 (10:30 – 14:15 UTC) Amo Seminario

• 15.00 – 15.15 (10:30 – 10:45 UTC) Malfermo kaj enkonduko (Stefan MacGill).
• 15.15 – 16.00 (10:45 – 11:30 UTC) Ahmad Reza Mamduhi: ‘Kiel instrui Esperanton dum pandemio?’
• 16.15 – 17.00 (11:45 – 12:30 UTC) Hamzeh Shafiee: ‘La aplikaĵoj por virtuala babilado’.
• 17.10 – 17.50 (12:40 – 13:20 UTC) Hamid Babadi Akasheh, prezidanto de IREJO, la irana sekcio de TEJO, ‘Kiel maturigi aktivajn junulojn por la pandemio’
• 18.00 – 18.45 (13:30 – 14:15 UTC) Humphrey Tonkin, dufoja prezidinto de UEA ‘La esprimkapablo de Esperanto’

 

Dimanĉo, aprilo 19, 2020

11:15 – 11:30 (06:45 – 07:00 UTC) Kajto

11:30-12:15 (07:00 – 7:45 UTC) legado de la Kongresa Rezolucio, legado/montrado de alvenintaj mesaĝoj por la kongreso, sinprezantado de la partoprenantoj, Iranaj kaj alilandaj manĝaĵoj, …

12:15 – 12:30 (07:45 – 08:00 UTC) Kajto

12:30 – 14:00 (08:00 – 09:30 UTC) Tagmanĝa paŭzo

14:00- 15:00 (09:30 – 10:30 UTC) Prelego (Stefano Keller, la reprezentanto de UEA ĉe UN en Ĝenevo) “Lingvaj Rajtoj, Homaj Rajtoj, difino kaj realeco: Agado de UEA por lingvaj rajtoj”

15:00 – 18:00 (10:30 – 13:30 UTC) Amo Seminario

• 15.00 – 16.00 (10:30 – 11:30 UTC) Mirejo Grosjean: “Limoj – en la ombro de migradoj kaj devigaj izoliĝoj.”
• 16.10 – 16.50 (11:40 – 12:20 UTC) Jeremie Sabiyuma, estrarano de UEA pri AMO
• 17.00 – 17.45 (12:30 – 13:15 UTC) Katalin Kovats: “La kontribuo de <edukado.net>”
• 17.45 – 18.15 (13:15 – 13:45 UTC) Keyhan Sayadpour: “La rolo de UMEA en nuntempo

• 18:15 – 18.30 (13:45- 14:00 UTC) Fermo kaj konkludoj (Stafan MacGill)

18:00 (13:30 UTC) Filmita 10-Minuta Prelego Dr Robert Phillipson (samtempa interpreto pere de Reza Kheirkhah)

18:30 (14:00 UTC) Ferma programero

Post la fermo: Poezia Vespero (ĉiuj kongresanoj povas deklami originalajn aŭ tradukitajn poemojn)

[contact-form-7 404 "Not Found"]