Recent Posts

 Estimataj! Marde la 2-an de Ĥordad- monato (= 23/majo/2017) je la17a horo okazos monata prelego per s-ro Fekri en la oficejo de IREA. La temo: ”Lastaj vortoj de la famuloj ĉe la morto“. IREA salutas kaj bonvenigas vin. Ne perdu la okazaĵon.

Legu Pli »

Raporto pri la 4a Irana Esperanto-kongreso

4a Irana Esperanto-kongreso En 5a de Majo matene je la 9a horo komencigxis la 4a Irana Esperant-kongreso meze de Tehrano en bela parko en printempa etoso kun verdaj arboj kaj brancxoj plenplena da folioj. Laŭ la listo enskribigxis cxirkaŭ 43 personoj inkluzive unu el Sirio. Cxe la komenco de la …

Legu Pli »

Nederlanda gasto en IREA-oficejo

Karaj amikoj; S-ro Hans Adriaanse, Nederlanda Esperantisto, vojaĝis al Irano je la 24-an de Februaro (6-an de Esfando) kaj intencis viziti Tehranon dum 6 tagoj. Li deziris konatiĝi kun tehranaj e-istoj kaj tranokti ĉe ili. En IREA-oficejo okazis programo por lia ebla ĉeesto kaj okazis kunveno. Tre agrablaj horoj feliĉigis partoprenantojn. Surush Mohammaszade raportas: …

Legu Pli »

Monata prelego ĉi-monate

Estimataj! Venont-sabate la 9an de Bahman-monato 1395 (=28/01/2017) okazos monata prelego en IREA-oficejo. Preleganto: s-d/ro Sayadpour, temo: Ugando, horo: la 17a , loko: konstanta adreso de IREA-oficejo. Bonvenon

Legu Pli »

Dej-monata prelego

Irana Esperanto Asocio Karaj! Monata prelego okazos ĉi-ĵaŭde la 23a de Dej-monato, je la 17a horo.  Preleganto: s/inĝ A. Mamduhi Temo: Esperanto, Persanto, Anglanto kaj multaj aliaj Antoj. Loko: konstanta adreso de IREA (= Irana E-a Asocio) Bonvenon

Legu Pli »

Ekfunkciis la projekto EKPAROLU!

Edukado.net informas: Ni kun ĝojo informas vin, ke la 4an de januaro ekfunkciis nia nova projekto EKPAROLU! Post 150 provsesioj kaj seriozaj planado kaj konstruo de facile administrebla kaj uzebla programaro ni ebligas al komencintoj havi 10 senpagajn parolsesiojn. Ni volonte akceptas pliajn GEONKLOJN, kiuj post mallongaj testado kaj trejnado …

Legu Pli »

Esperanto-kursoj en diversaj kulturdomoj en Tehran

Irana Esperanto Asocio okazas E-kursojn en diversaj kulturdomoj en Tehrano. Dank` al interparoloj de samideano s-ro Surush Mohammadzade kaj ricevi permeson el kulturdomoj tiu-rilate. La kursojn gvidos s/ro-inĝ Mamduhi.  1- Kulturdomo: Andhshe 2- Kulturdomo Sazemane Barname  

Legu Pli »

Monata Prelego: Ekologia muzeo

Monata prelego okzos la 15an de Azar-monato =(5/dec/2016), pri la ekologia muzeo en Saravan, Gilan. Preleganto: Samideanino N. Solat Horo: la 18a, Loko: IREA-oficejo Bonvenon

Legu Pli »

Monata prelego

Karaj! Venonta sabato 13985/8/8 (= 2016/okt/29)  je la 18a horo en la oficejo de IREA okazos prelego de s/d-ro Keyhan Sayadpour pri “De la marokaj dezertoj ĝis la kazaĥiaj stepoj!” Bonvenon. Sincere Salutas Simin (SSS)

Legu Pli »

Centjariĝo de E-movado en Irano

La 100-jariĝo de E-o en Irano. Okazis festo en la kultur-centro Jusefabad en kie strato antaŭ cent jaroj fondiĝis Irana Esperanto Asocio kaj kunvenis kelkaj e-istoj tiamaj. Kaj hodiaŭ la 29an de septembro 1916 vicprezidanto de IREA s/dro K. Sayadpour kaj aliaj estraroj kunekun E-istoj/amikoj en Tehrano festis tiun datrevenon per …

Legu Pli »