Recent Posts

Nederlanda gasto en IREA-oficejo

Karaj amikoj; S-ro Hans Adriaanse, Nederlanda Esperantisto, vojaĝis al Irano je la 24-an de Februaro (6-an de Esfando) kaj intencis viziti Tehranon dum 6 tagoj. Li deziris konatiĝi kun tehranaj e-istoj kaj tranokti ĉe ili. En IREA-oficejo okazis programo por lia ebla ĉeesto kaj okazis kunveno. Tre agrablaj horoj feliĉigis partoprenantojn. Surush Mohammaszade raportas: …

Read More »

Monata prelego ĉi-monate

Estimataj! Venont-sabate la 9an de Bahman-monato 1395 (=28/01/2017) okazos monata prelego en IREA-oficejo. Preleganto: s-d/ro Sayadpour, temo: Ugando, horo: la 17a , loko: konstanta adreso de IREA-oficejo. Bonvenon

Read More »

Dej-monata prelego

Irana Esperanto Asocio Karaj! Monata prelego okazos ĉi-ĵaŭde la 23a de Dej-monato, je la 17a horo.  Preleganto: s/inĝ A. Mamduhi Temo: Esperanto, Persanto, Anglanto kaj multaj aliaj Antoj. Loko: konstanta adreso de IREA (= Irana E-a Asocio) Bonvenon

Read More »

Ekfunkciis la projekto EKPAROLU!

Edukado.net informas: Ni kun ĝojo informas vin, ke la 4an de januaro ekfunkciis nia nova projekto EKPAROLU! Post 150 provsesioj kaj seriozaj planado kaj konstruo de facile administrebla kaj uzebla programaro ni ebligas al komencintoj havi 10 senpagajn parolsesiojn. Ni volonte akceptas pliajn GEONKLOJN, kiuj post mallongaj testado kaj trejnado …

Read More »

Esperanto-kursoj en diversaj kulturdomoj en Tehran

Irana Esperanto Asocio okazas E-kursojn en diversaj kulturdomoj en Tehrano. Dank` al interparoloj de samideano s-ro Surush Mohammadzade kaj ricevi permeson el kulturdomoj tiu-rilate. La kursojn gvidos s/ro-inĝ Mamduhi.  1- Kulturdomo: Andhshe 2- Kulturdomo Sazemane Barname  

Read More »

Monata Prelego: Ekologia muzeo

Monata prelego okzos la 15an de Azar-monato =(5/dec/2016), pri la ekologia muzeo en Saravan, Gilan. Preleganto: Samideanino N. Solat Horo: la 18a, Loko: IREA-oficejo Bonvenon

Read More »

Monata prelego

Karaj! Venonta sabato 13985/8/8 (= 2016/okt/29)  je la 18a horo en la oficejo de IREA okazos prelego de s/d-ro Keyhan Sayadpour pri “De la marokaj dezertoj ĝis la kazaĥiaj stepoj!” Bonvenon. Sincere Salutas Simin (SSS)

Read More »

Centjariĝo de E-movado en Irano

La 100-jariĝo de E-o en Irano. Okazis festo en la kultur-centro Jusefabad en kie strato antaŭ cent jaroj fondiĝis Irana Esperanto Asocio kaj kunvenis kelkaj e-istoj tiamaj. Kaj hodiaŭ la 29an de septembro 1916 vicprezidanto de IREA s/dro K. Sayadpour kaj aliaj estraroj kunekun E-istoj/amikoj en Tehrano festis tiun datrevenon per …

Read More »

S-ino Solat prezentos

Estimataj! Sabate la 12an de Tir (2-a de Julio 2016), s-ino Solat prezentos siajn fotojn pri franca veturo al UK 2015, ĵus antaŭ tio ke ili fariĝu tute sensignifaj. B.v. dissendi la novaĵon inter interesantoj. Loko: IREA- oficejo Horo: 18a

Read More »

Irana Esperantisto la 17a numero surrete

 La 17a numero de “Irana Esperantisto” estas surrete: [su_button url=”http://www.espero.ir/revuo/ie-17.pdf” style=”flat” background=”#06810a” icon=”icon: download”]Elŝuti nia 17-a Revuo[/su_button]  

Read More »

La Irana E-o Kongreso en la printempo

Irana E- movado 100-jariĝis La Tria Irana Esperanto- kongreso okazis je la 13a majo de 2016 en Tehrano, ĉefurbo de Irano. La kongreso samtempis kun la 100- jariĝo de Irana E-movado. Kvankam Irano estas historia kaj antikva lando, kun riĉa kulturo kaj vidindaj urboj kaj ankaŭ belaj pejzaĵoj, tamen kontraŭ …

Read More »