Zamenhof-tago en Irano

Zamenhof-tago en Irano

Zamenhof-tago en Irano 150 150 Hamzeh

Irana Esperanto Asocio okazigis specialaln kunvenon okaze de la 160-a naskiĝ-datreveno de Zamenhof. En la kunveno partoprenis dek personoj. La programo konsistis el du prelegoj: Ing. Mamduhi kun la temo “Esperanto, kial jes?!” kaj d-ro Sayadpour kun la temo “Kuraco kaj Paco”. Post la prelegoj la partoprenantoj ĝuis regaladon per kukoj kaj kafo.