IREA Balotado

IREA Balotado

IREA Balotado 150 150 Hamzeh
“Karaj amikoj;
Alproksimighas la tempo por elekti novan komitaton de IREA. La komitato ekfunkcios ekde la nova Irana jaro, nome 21-an de Marto. Tiuchi mesagho celas informi vin kaj inviti por kandidati. Chiuj interesantoj bonvole skribu sinprezenton kaj cel-planon por la periodo de sia komitataneco kaze de elektigho. Por tiuj kiuj ne legis la statuton, mi mencias la parton relate al la komitatanoj:
“Artikolo 18. Komitatanoj: La individuaj membroj elektas el listo de kandidatoj, pretigita lau la preskriboj en la Ghenerala Regularo, unu komitatanon por chiu 5 individuaj membroj, lau la ciferoj je la fino de la antaua jaro kaj ghis maksimume 20 komitatanoj. La minimuma nombro de komitatanoj estas 5.”
“Artikolo 19. Kondichoj de Komitataneco: Komitatano devas esti individua membro de IREA jam dum du jaroj antau la elektigho kaj resti individua membro tra la tuta oficperiodo. Chiuj komitatanoj estas samrajtaj kaj reelekteblaj. Tamen, komitatano, kiu persone cheestis neniun komitatkunsidon dum la du lastaj oficperiodoj, ne estas reelektebla.”
La rolon de komitato kaj la tekston de IREA-regularo oni povas legi che: https://www.espero.ir/pri-irea
Por partopreni en la elektado kaj balotado necesas esti membro de IREA. Oni povas fargxi membro pagante la membrokotizon lau la kondicxoj priskribita en la retejo.
La limdato por reklami kandidatecon estos la 12-an de Bahmano (31-an de Januaro). Je la 21-an de Bahmano mi publikigos liston de kandidatoj, kaj ghis la 16-an de Esfando (6-an de Marto) oni povas vochdoni. Mi esperas ke chiuj aktive partoprenu kaj helpu por la plifortigo kaj organizado de nia movado.
La Kalendaro:
– limdato por kandidatighi: 12-an de Bahmano
– Finpretigo de la listo de kandidatoj  kaj prepari la balotilojn: 20-an de Bahmano
– Sendi balotilojn al la membroj: 21-an de Bahmano
– Oni resendos la vochdon-foliojn al oficejo makzimume ghis la 16-an de Esfando.
– La balotoj kaj fina rezulto estos konsiderata en nia ghenerala kunsido de la 24-an de Esfando.

amike salutas;

Hamzeh Shafiee