agadoj

Pri Esperanto-grupo en Vajbero

Pri Esperanto-grupo en Vajbero 150 150 Hamzeh

Estas kreita Esperanto grupo en “Viber” por iranaj esperantistoj. Nuntempe partoprenas en la grupo ĉirkaŭ ۷۰ personoj. Nur kelkaj tagoj post la fondi ĝo de la grupo, venis proponoj por okazigi Esperanto-kurso por partoprenantoj. Do, laux komuna decido, ni ekkomencis kurson laux regula plano je la nauxa post-tagmeze ĉiuvespere. La ideo estis bone akceptita kaj aktiva partopreno de la kursanoj kauxzis ke ni atingu bonan rezulton. Nun estas planoj aldoni eksterlandajn partoprenantojn al tiu ĉi komunumo kaj tiel doni pli da motivon al la kursanoj. Menciindas ke en Viber la grupo povas esti maksimume 100 persona. Do, la limo kauzas ke la grupo pli harmonie lernu kaj praktiku la lern-objekton. Krome eblas sendi mallongajn video-klipojn kaj vo ĉ-rekordojn al la grupo. La novaj aliĝontoj estas bonvenaj. Interesantoj (iranaj aŭ eskterlandanoj) sendu siajn numeron aŭ kont-informon ĉe Viber al info(ĉe)espero.ir por aliĝi. Simila grupo estas kreita ankaux en “Whatsapp”.

Raporto pri la E-kurso en Raŝto

Raporto pri la E-kurso en Raŝto 150 150 Hamzeh

S-ro Akbar Sedaghat, nia kara samideano en Raŝto (en urbo Kuĉesfahan kiu situas tre proksime de Raŝto) jam komencis Esperanto-kurson. Li ofte skribas raporton pri la kurso en sia blogo ĉe Ipernity. Sube estas parto de liaj blog-skribaĵoj:
Majo 3, 2014: “post multaj jaroj denove verŝajne estiĝos alian esperantan kurson por kelkaj geintresuloj de esperanto,kompreneble nia unua kongreso kauzas tion tio signifas ke estiĝis motivon en mi speciale prelegado de Lee jungkee.”
Majo 8, 2014: “Hierau merkredo la 7an de majo posttagmeze komensis mia tria instruada kurso de esperanto en mia urbeto Kuĉesfahano post preskau 25 jaroj kun 5 gelernantoj,ili entuziasme audadis ,mi deziras ke ili bone pasu kurson.”
Majo 13, 2014: “Kvaran kurson de esperantan edukadon mi ekkomensis hodiau marde je la 13 an demajo en mia hejmo ,tio signifas nove mia edzino intresigis lerni tiun ,pro tiu mi denun ĉiu tage minutoj instruos ŝin esperanton ,malgrau ke mi el kelkmonatoj antau kiam parolas kun ŝi patrinan lingvon ordinare en frazoj uzas unu esperantan vorton ,pro tiu nun scias multajn esperantajn vortojn,mi deziras ke ŝi iam post iam progresu.”
Majo 21, 2014: “Hodiau merkrede mi havis duan kunsidon de esperantan edukadon kaj tri personoj multiĝis en mia klaso tio signifas ke mia klaso estas renkontite ,nun mi havas 8 gelernantoj,nun mi estas tre optimisto pri la progreso de esperanta movado en mia urbeto Kuĉefahano.”

Nova Komunumo!

Nova Komunumo! 150 150 Hamzeh

Estas kreita Esperanto grupo en “Viber” por iranaj esperantistoj. Nuntempe partoprenas en la grupo ĉirkaŭ ۴۰ personoj. La novaj aliĝontoj estas bonvenaj. Interesantoj (iranaj aŭ eskterlandanoj) sendu siajn numeron aŭ kont-informon ĉe Viber al info(ĉe)espero.ir por aliĝi.

Ĉina esperantisto Ĉielismo en Irano

Ĉina esperantisto Ĉielismo en Irano 150 150 Hamzeh
  Karaj retmembroj de IKEF,
 Dum 10a – ۱۵a de Januaro 2014 mi kun china fabrikestro Z.W. komercvojagxis en Irano akompanite de nia membro Saed Abbasi, cele por inspekti investan kondicxon de produktado de vitrosfero en Irano.
Ni vizitis la urbojn Tehrano, Jazdo kaj Isfahanon, en kiuj estas kandidatoj por nia ideo. En Tehrano ni kunsidis kun lokaj esperantistoj en oficejo de Irana Esperanto-Asocio, kaj vizitis kompanion Tejarat Consultant Engineering Co Ltd de nia membro Surush Mohammadzadeh por diskuti pri nia agado en Irano. Bedaurinde, okaze de mia restado niaj iranaj membroj Karami Hiwa komercas en kurda regiono de Irako, kaj Masuod Gudarz en Irako, kaj Balucxi Mozaffari en Europo, kaj Karami Sadegh ankau oficvojagxis eksteren. Kun ili mi ne povis renkontigxi en Irano, kvankam antau ol mia vojagxo ni jam komunikis per interreto.
 Irano estas trankvila pli ol mia atendo, kaj lokaj esperantistoj havas intereson pri komerco per Esperanto. Ankau la komerca kaj investa kondicxo en Irano estas favora kiel ni esperas. Jen kelkaj fotoj memorante al nia vojagxo.
 Refojan dankon al iranaj IKEF-anoj kaj esperantistoj, kiuj helpis mian viziton kaj laboron!
 Amike via, Chielismo
Prez. de IKEF –Klubo de ĈEK
Retejo: www.ikef.org

Antau Nouruza Festo

Antau Nouruza Festo 150 150 Hamzeh

Karaj!
Jam okazos la chi-jara “Antau`Nou`ruz”-a festo pere de IREA aj organizantoj: Jau`de la 17a de Esfando (la 7a de marto), horo: la 16a- 19a.  
Ni bonvenigas vin al nova adreso:

Kulturdomo: Saraje Mahalle Ekbatan
Tehran, Ekbatan, Mejdane Basigh (kase), Ruberuje bimarestane Sarem, ghanbe Atashneshani. Parto: Amfiteatr.

Salutas vin
Simin Emrani

IREA Balotado

IREA Balotado 150 150 Hamzeh
“Karaj amikoj;
Alproksimighas la tempo por elekti novan komitaton de IREA. La komitato ekfunkcios ekde la nova Irana jaro, nome 21-an de Marto. Tiuchi mesagho celas informi vin kaj inviti por kandidati. Chiuj interesantoj bonvole skribu sinprezenton kaj cel-planon por la periodo de sia komitataneco kaze de elektigho. Por tiuj kiuj ne legis la statuton, mi mencias la parton relate al la komitatanoj:
“Artikolo 18. Komitatanoj: La individuaj membroj elektas el listo de kandidatoj, pretigita lau la preskriboj en la Ghenerala Regularo, unu komitatanon por chiu 5 individuaj membroj, lau la ciferoj je la fino de la antaua jaro kaj ghis maksimume 20 komitatanoj. La minimuma nombro de komitatanoj estas 5.”
“Artikolo 19. Kondichoj de Komitataneco: Komitatano devas esti individua membro de IREA jam dum du jaroj antau la elektigho kaj resti individua membro tra la tuta oficperiodo. Chiuj komitatanoj estas samrajtaj kaj reelekteblaj. Tamen, komitatano, kiu persone cheestis neniun komitatkunsidon dum la du lastaj oficperiodoj, ne estas reelektebla.”
La rolon de komitato kaj la tekston de IREA-regularo oni povas legi che: https://www.espero.ir/pri-irea
Por partopreni en la elektado kaj balotado necesas esti membro de IREA. Oni povas fargxi membro pagante la membrokotizon lau la kondicxoj priskribita en la retejo.
La limdato por reklami kandidatecon estos la 12-an de Bahmano (31-an de Januaro). Je la 21-an de Bahmano mi publikigos liston de kandidatoj, kaj ghis la 16-an de Esfando (6-an de Marto) oni povas vochdoni. Mi esperas ke chiuj aktive partoprenu kaj helpu por la plifortigo kaj organizado de nia movado.
La Kalendaro:
– limdato por kandidatighi: 12-an de Bahmano
– Finpretigo de la listo de kandidatoj  kaj prepari la balotilojn: 20-an de Bahmano
– Sendi balotilojn al la membroj: 21-an de Bahmano
– Oni resendos la vochdon-foliojn al oficejo makzimume ghis la 16-an de Esfando.
– La balotoj kaj fina rezulto estos konsiderata en nia ghenerala kunsido de la 24-an de Esfando.

amike salutas;

Hamzeh Shafiee

Raporto pri Zamenhofa Tago

Raporto pri Zamenhofa Tago 150 150 Hamzeh

Alireza Komagxi afable akceptis nin en sia familia instituto de lingvolernado nomita Farahmand. Li ankaux estis nia gastiganto pro “la internacia ekzameno de ILEI” samtage matene. Oportune ni dankas al li pro afabla, zorga gastigado. 
La programo komencigxis per la prezentado de fotoj el la Zamenhof-tagoj de kelkaj urboj tra la tuta mondo, far Keyhan Sayadpour.
Vidi la samidenojn en diversaj lokoj de la mondo donis senton de solidareco al cxirkaux 20 cxeestantoj. 
Ahmad Reza Mamduhi paroladis pri la majstro kaj lia viveco. Li diris frazon el famulo ke “Estas homoj kiuj dume vivas, estas mortintaj kaj estas homoj kiuj mortis, tamen vivas, kaj vivos. Laux li Zamenhof estas unu el tiuj homoj, kiu vivos tro longe ol sia vivlongo.
Reza Torabi paroladis pri la rolo de interreto en la disvastigo de la lingvo. Li komencis pere de tiu frazo ke “se Zamenhof kun tiom da fervoro estus samtempa kun ni kaj korpvivus inter ni kaj volus entrpreni Esperanton, kion li farus kaj sinturnus al kiu medio? Kompreneble al Interreto.” Li emfazis sur la uzo de Interreto kiel la plej tauxga ilo por disvastigi la lingvon kaj varbi novajn samcelanojn.
En la fino Hosein Mirbozorgi kantis kunludante gitaron kelkajn persajn kantojn.
Tiel ni rememorigis grandan nian karan majstron kaj tiele alian fojon ni pli firmigis nian decidon labori pli forte gxis la fina venko.

Mahmud Mirbozorgi