Kursoj

Pri Esperanto-grupo en Vajbero

Pri Esperanto-grupo en Vajbero 150 150 Hamzeh

Estas kreita Esperanto grupo en “Viber” por iranaj esperantistoj. Nuntempe partoprenas en la grupo ĉirkaŭ ۷۰ personoj. Nur kelkaj tagoj post la fondi ĝo de la grupo, venis proponoj por okazigi Esperanto-kurso por partoprenantoj. Do, laux komuna decido, ni ekkomencis kurson laux regula plano je la nauxa post-tagmeze ĉiuvespere. La ideo estis bone akceptita kaj aktiva partopreno de la kursanoj kauxzis ke ni atingu bonan rezulton. Nun estas planoj aldoni eksterlandajn partoprenantojn al tiu ĉi komunumo kaj tiel doni pli da motivon al la kursanoj. Menciindas ke en Viber la grupo povas esti maksimume 100 persona. Do, la limo kauzas ke la grupo pli harmonie lernu kaj praktiku la lern-objekton. Krome eblas sendi mallongajn video-klipojn kaj vo ĉ-rekordojn al la grupo. La novaj aliĝontoj estas bonvenaj. Interesantoj (iranaj aŭ eskterlandanoj) sendu siajn numeron aŭ kont-informon ĉe Viber al info(ĉe)espero.ir por aliĝi. Simila grupo estas kreita ankaux en “Whatsapp”.

Raporto pri la E-kurso en Raŝto

Raporto pri la E-kurso en Raŝto 150 150 Hamzeh

S-ro Akbar Sedaghat, nia kara samideano en Raŝto (en urbo Kuĉesfahan kiu situas tre proksime de Raŝto) jam komencis Esperanto-kurson. Li ofte skribas raporton pri la kurso en sia blogo ĉe Ipernity. Sube estas parto de liaj blog-skribaĵoj:
Majo 3, 2014: “post multaj jaroj denove verŝajne estiĝos alian esperantan kurson por kelkaj geintresuloj de esperanto,kompreneble nia unua kongreso kauzas tion tio signifas ke estiĝis motivon en mi speciale prelegado de Lee jungkee.”
Majo 8, 2014: “Hierau merkredo la 7an de majo posttagmeze komensis mia tria instruada kurso de esperanto en mia urbeto Kuĉesfahano post preskau 25 jaroj kun 5 gelernantoj,ili entuziasme audadis ,mi deziras ke ili bone pasu kurson.”
Majo 13, 2014: “Kvaran kurson de esperantan edukadon mi ekkomensis hodiau marde je la 13 an demajo en mia hejmo ,tio signifas nove mia edzino intresigis lerni tiun ,pro tiu mi denun ĉiu tage minutoj instruos ŝin esperanton ,malgrau ke mi el kelkmonatoj antau kiam parolas kun ŝi patrinan lingvon ordinare en frazoj uzas unu esperantan vorton ,pro tiu nun scias multajn esperantajn vortojn,mi deziras ke ŝi iam post iam progresu.”
Majo 21, 2014: “Hodiau merkrede mi havis duan kunsidon de esperantan edukadon kaj tri personoj multiĝis en mia klaso tio signifas ke mia klaso estas renkontite ,nun mi havas 8 gelernantoj,nun mi estas tre optimisto pri la progreso de esperanta movado en mia urbeto Kuĉefahano.”

Esperanto-Seminario en Ŝirazo

Esperanto-Seminario en Ŝirazo 150 150 Hamzeh

Venis informo el Ŝirazo ke D-ro Andalibi intencas okazigi seminarion por prezenti Esperanton al la publiko. La seminario okazos en la instituto Zabane Farda (Lingvo de Morgaŭo), lunde la 16-an de Junio je la 19-a horo. La adreso estas: Instituto Zabane Farda, Daneŝĝu Placo, al la direkto de Eram Strato, Ŝirazo.

Tiuĉi evento meritas esti diskonigata grandskale, ĉar en aliaj urboj ekster Tehrano malofte okazas tiajn eventojn. Eblas ke post la seminario, la instituto okazu kurson por interesantoj.

Baza Kurso de Esperanto

Baza Kurso de Esperanto 150 150 Hamzeh

La dua sesio de la baza kurso kiun komencis S-ro Mamduhi ekde la pasinta semajno, nun havas ĉirkaŭ ۲۰ gelernantoj. Estas planita ke similaj kursoj komenciĝu ĉiumonate kaj daŭru nur unu monato. Do, ni utiligante la modelon de S-ro Lee Jungkee en Koreio, okazigos bazan kurson de Esperanto ĉiu-monate.

legado kaj komprenado!

legado kaj komprenado! 150 150 Hamzeh

En la centra oficejo de IREA komencos nova kusro. Vi povas legi la 
detalojn sube:
Kurso : Legado kaj Komprenado
Libro : Faktoj kaj Fantazioj
Instruisto : S-ro Keyhan Sayadpur
Tempo : Cxiu Marde (17-19)
Nivelo : mezprogresanto kaj progresanto
Komandata : IREJO
Se vi volas partopreni, B.V. kontakti oficejo de IREA.