La Sepa Irana Esperanto-Kongreso (IREK-7)

PRI LA KONGRESO
La 7a Irana Kongreso de Esperanto okazos de la 16-a de aprilo ĝis la vespero de la 18-a de aprilo en Tehrano. Ni invitas ĉiujn partopreni en nia kongreso, ĉu komencantajn, ĉu progresintajn, ĉu enlandajn, ĉu alilandajn esperantistojn. Bonvolu kontribui al la programo. Ni bonvenigas prelegantojn, muzikistojn, aktivulojn, ktp.
Bonvolu priskribi vian ideon, ekipaĵan aŭ pritempajn bezonojn, ktp., kaj sendu la informon al info@espero.ir.

KONGRESEJO
La kongreso okazos en Tehrano. La decido pri la loko de la kongresejo estos farita post la unua aliĝ-periodo, nome en februaro.

EKSKURSOJ
Baldaŭ aperos informoj pri la antaŭ- kaj post-kongresaj ekskursoj. La ekskursoj estos pagendaj aparte.