هفتمین کنگره زبان بین‌المللی اسپرانتو

هفتمین کنگره زبان اسپرانتوی ایران
۲۸  و ۲۹ فروردین ۱۳۹۹، تهران

درباره كنگره …

کنگره اسپرانتوی ایران، گردهمایی سالانه اسپرانتودانان و علاقه‌مندان به اسپرانتو است که در آن آخرین اخبار و دستاوردها در زمینه گسترش زبان بین‌المللی اسپرانتو به اشتراک گذاشته می‌شود. به اميد ديدار در كنگره هفتم

هفتمین کنگره زبان اسپرانتو

درپي برگزاري موفق شش كنگره زبان اسپرانتو در ايران كه نخستین آن در فروردين سال ١٣٩٣ برگزار گرديد و با گردآوري تجارب و نظرات و پيشنهادات عزيزان شركت‌كننده، اينك درصدد برنامه‌ريزي براي هفتمین كنگره برآمده‌ايم با اين هدف كه بدين وسيله امكان شناساندن و جذب مخاطبان براي دستيابي به يك زبان مشترك در عرصه ارتباطات بين‌المللي را فراهم آوريم.
هفتمین کنگره اسپرانتوی ایران روزهای پنج‌شتبه ۲۸ و جمعه ۲۹ فروردین ۱۳۹۹ از طریق سیستم ویدیو کنفرانس “زوم” و به صورت آنلاین برگزار می‌گردد.

خطا: فرم تماس پیدا نشد.