هفتمین کنگره زبان بین‌المللی اسپرانتو

هفتمین کنگره زبان اسپرانتوی ایران
۲۸ الی ۳۰ فروردین ۱۳۹۹، تهران

درباره كنگره …

کنگره اسپرانتوی ایران، گردهمایی سالانه اسپرانتودانان و علاقه‌مندان به اسپرانتو است که در آن آخرین اخبار و دستاوردها در زمینه گسترش زبان بین‌المللی اسپرانتو به اشتراک گذاشته می‌شود. به اميد ديدار در كنگره هفتم

هفتمین کنگره زبان اسپرانتو

درپي برگزاري موفق شش كنگره زبان اسپرانتو در ايران كه نخستین آن در فروردين سال ١٣٩٣ برگزار گرديد و با گردآوري تجارب و نظرات و پيشنهادات عزيزان شركت‌كننده، اينك درصدد برنامه‌ريزي براي هفتمین كنگره برآمده‌ايم با اين هدف كه بدين وسيله امكان شناساندن و جذب مخاطبان براي دستيابي به يك زبان مشترك در عرصه ارتباطات بين‌المللي را فراهم آوريم.

درباره محل برگزاری کنگره

محل برگزاری هفتمین کنگره اسپرانتو با توجه به تعداد ثبت‌نام کنندگان و فضای موردنیاز در زمستان سال جاری تعیین خواهد گردید.
چنانچه پیشنهادی در این خصوص دارید، لطفاً اعلام نمایید.

گل‌گشت‌های قبل و بعد از کنگره

گل‌گشت‌های مقارن با برگزاری کنگره، فرصتی است تا اسپرانتودانان و اسپرانتودوستان آموخته‌ها و نظرات خود را به اشتراک گذاشته و برقراری تفاهم از طریق یک زبان بین‌المللی را تمرین کنند.

Sample Title