اعضای کمیته

هیات مدیره انجمن اسپرانتو ایران

۱- کیهان صیادپور،
۲-  سروش محمدزاده،
۳- حامد صوفی،
۴- علی مرادی،
۵- حمید بابادی عکاشه،

چارت مصوب سازمانی: هیات مدیره

آقای دکتر کیهان صیادپور : ریاست انجمن

آقای دکتر حامد صوفی: معاونت

آقای حمزه شفیعی: حسابدار

آقای علی مرادی: دبیر انجمن (منشی)

 

 

[contact-form-7 404 "Not Found"]