انجمن اسپرانتو ایران

سازمان جوانان اسپرانتودان ایران در سال ۱۳۷۲ بنیان‌گذاری شده‌است.

در سال ۱۳۷۵ مؤسسه سبزاندیشان به ثبت رسید که نهادی قانونی برای فعالیت‌های سازمان بود.

در سال ۱۳۸۳ انجمن اسپرانتوی ایران رسماً اعلام موجودیت کرد و از سال ۱۳۸۴ به عنوان شاخه کشوری انجمن جهانی اسپرانتو (دارای روابط رسمی با سازمان ملل متحد و یونسکو) در ایران رسماً پذیرفته شده و با آن هم‌کاری متقابل دارد.

طبق قوانین سازمان جهانی اسپرانتو تمامی انجمن‌های رسمی اسپرانتو در کشورهای گوناگون که شاخه کشوری آن سازمان به شمار می‌آیند موظف به ثبت یک واحد قانونی در کشور خود نیز می‌باشند. از این رو در 24 مرداد سال 1375 به همت آقایان رضا ترابی، عباس خسروآبادی، عباس باغستانی، خانم زهرا کریمی موغاری و خانم فریبا نوری مجد موسسه سبزاندیشان به شماره 9085 تاسیس و در سازمان ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری  به ثبت رسید.

.هیات مدیره: آقای رضا ترابی مدیر عامل، خانم زهرا کریمی موغاری به سمت رئیس هیات مدیره و آقای عباس خسرو آبادی به سمت نایب رئیس هیات مدیره قبول سمت نمودند

لذا به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 96/2/4 (ثبت در روزنامه رسمی شماره 21059 مورخ 96/4/10) تصمیمات جدیدی اتخاذ شده و آقایان سروش محمدزاده، حمزه شفیعی، احمدرضا ممدوحی، کیهان صیادپور و خانم نازی صولت در زمره شرکاء موسسه قرار گرفتند. برگزاری همایش و سمینارهای مربوط به زبان اسپرانتو نیز جزو مواد الحاقی به اساسنامه قرار گرفت

 

[contact-form-7 404 "Not Found"]