درباره اسپرانتو

درباره اسپرانتو

اسپرانتو زبان بین‌المللی است که توسط دکتر لودویک لازارو زامنهوف ساخته شده است. نام “اسپرانتو” از نام مستعاری گرفته شده است که زامنهوف “اولین کتاب” خود را در سال ۱۸۸۷ منتشر کرد. زامنهوف در این کتاب اساس زبان را در 16 قاعده گرامری ارائه کرد.

اسپرانتو بر اساس زبان‌های هند و اروپایی است. به لطف منظم بودن و سهولت دستور زبان، آسان‌تر از زبان‌های دیگر است.

زامنهوف یک زبان بی‌طرف برای ارتباطات بین‌المللی، برای دوستی و صلح ایجاد کرد. او نمی‌خواست اسپرانتو زبان‌های ملی را حذف کند، بلکه می‌خواست زبان کمکی باشد.

اسپرانتو به طور طبیعی از سال ۱۸۸۷ تاکنون توسعه یافته است، اما با خدشه‌ناپذیری در اصول پایه‌ای، که زامنهوف در مورد آن در “Fundamento de Esperanto” نوشته است.

اسپرانتو دارای ادبیات اصیل و ترجمه غنی است.

سازمان جهانی اسپرانتو،  انجمنی جهانی برای اسپرانتودانان است که در سال ۱۹۰۸ تأسیس شد.

بزرگترین گردهمایی اسپرانتیست‌ها، کنگره‌های جهانی اسپرانتو است که هر سال در یک کشور برگزار می‌شود. اولین کنگره جهانی اسپرانتو در شهر بولونی سور-مر فرانسه در سال ۱۹۰۵ برگزار شد.

نمادهای اسپرانتو: پرچم و ستاره. رنگ سبز نماد امید، سفید نماد صلح و بی طرفی، ستاره پنج پر پنج قاره است. اسپرانتیست ها سرود مخصوص به خود را دارند “La espero” (Nadzieja). کلمات سرود توسط لودویک زامنهوف نوشته شده است.

پرچم اسپرانتو

Sample Text

خطا: فرم تماس پیدا نشد.