اعضای انجمن

نام و نام خانوادگیسال عضویتتوضیح
۱- علی شیرکوند1391
۲- مریم شکوه‌فر1391
۳- حمزه شفیعی1391
۴- کیهان صیادپور1391
۵- محمدرضا ترابی1391
۶- پرویز حبیب‌پور1391
۷- احمدرضا ممدوحی1391
۱- محمدرضا ترابی1392
۲- داریوش مسکین1392
۳- حمزه شفیعی1392
۴- بهجت ممدوحی1392
۵- شیما فاضلی آریا1392
۶- علی شیرکوند1392
۷- کامبیز قدیری1392
۸- سعید نامی1392
۹- کیهان صیادپور1392
۱۰- مهسان سیف‌الدین1392
۱۱- فرزانه حکیم‌قدس1392
۱۲- منیره فهمی1392
۱۳- عباداله مقدسی1392
۱۴- مهدی زرگری‌پور1392
۱۵- محمود هاشمیان1392
۱۶- گیتی فردوس‌نیا1392
۱۷- حمید شاعری1392
۱۸- فریبرز وفا1392
۱۹- پروین‌تاج قدس1392
۲۰- نازی صولت1392
۲۱- امید روحانیان1392
۲۲- ربابه جهانی1392
۲۳- مریم رضایی‌فر1392
۲۴- احمد اکبری1392
۲۵- امیر محلاتیان1392
۲۶- سعید برهانی1392
۲۷- احمد مدبر1392
۲۸- سعیدرضا سرداری1392
۲۹- علی‌اصغر کوثری1392
۳۰- پرویز حبیب‌پور1392
۳۱- احمدرضا ممدوحی1392
۱- گیتی پورفاضل1393
۲- محمدرضا ترابی1393
۳- بهجت ممدوحی1393
۴- سعید برهانی1393
۵- فرانک رحمانی1393
۶- غلامرضا محتشمی‌نژاد1393
۷- عبداله شبان فیض‌آباد1393
۸- محسن ساجدی سابق1393
۹- کیهان صیادپور1393
۱۰- مهسان سیف‌الدین1393
۱۱- حمزه شفیعی1393
۱۲- بهار شفیعی1393
۱۳- درسا شفیعی1393
۱۴- مرضیه اسماعیلی1393
۱۵- پرویز حبیب‌پور1393
۱۶- احمدرضا ممدوحی1393
۱- فرزانه حکیم قدس1394
۲- عبدالرضا درتاج1394
۳- آرزو درتاج1394
۴- آدینه درتاج1394
۵- آمال درتاج1394
۶- کیهان صیادپور1394
۷- مهسان سیف‌الدین1394
۸- عباداله مقدسی1394
۹- جمال شفیعی1394
۱۰- بهجت ممدوحی1394
۱۱- بهکام ممدوحی1394
۱۲- نازی صولت1394
۱۳- ناهید فریدی نیا1394
۱۴- حجت هاشمی یرکی1394
۱۵- معصومه احمدی یرکی1394
۱۶- یسنا هاشمی یرکی1394
۱۷- اسماعیل حائری مهریزی1394
۱۸- مهدی زرگری‌پور1394
۱۹- حمزه شفیعی1394
۲۰- مرضیه اسماعیلی1394
۲۱- بهار شفیعی1394
۲۲- درسا شفیعی1394
۲۳-ایمان روستایی زاده1394
۲۴- حامد صوفی1394
۲۵- سجاد دشتی‌نژاد1394
۲۶- پرویز حبیب‌پور1394
۲۷- سروش محمدزاده1394
۲۸- سیمین عمرانی1394
۲۹- شلر کریمی1394
۳۰- امیر فکری آبکنار1394
۳۱- الهام خانیان1394
۳۲- احمد مدبر1394
۳۳-عباس خسروآبادی1394
۳۴- دکتر حسین میدانی1394
۳۵- احمدرضا ممدوحی1394
۳۶- علی مرادی1394
۳۷- حسین اعتدالی‌خواه1394
۳۸- سحر سهامی1394
۳۹- ستاره اعتدالی‌خواه1394
۴۰- ستایش اعتدالی‌خواه1394
۴۱- علی اصغر کوثری1394
۴۲- نیکو ممدوحی1394
۴۳- مریم شکوه فر1394
۴۴- سایه سلیمانی1394
۴۵- اکبر صداقت1394
۴۶-مریم مدیرزاده1394
۴۷- شهره وجوهی1394
۱- سیمین عمرانی1395
۲- مهدی بمانی1395
۳- سارا قره‌چه1395
۴- منوچهر دانش1395
۵- عباداله مقدسی1395
۶- نازی صولت1395
۷- غلامرضا محتشمی‌نژاد1395
۸- بهجت ممدوحی1395
۹- عباس خسروآبادی1395
۱۰- نادر زندی 1395عضو پشتیبان
۱۱- علی اصغر کوثری1395
۱۲- محمدرضا ترابی1395عضو پشتیبان
۱۳- احمد مدبر1395
۱۴- الهام خانیان1395
۱۵- حامد صوفی1395عضو پشتیبان
16- عباس پوررمضان1395
17- رضا حاجی حسنلو1395عضو پشتیبان
18- منیره فهمی1395عضو پشتیبان
19- بهکام دولتشاهی1395
20- کیهان صیادپور1395
21- مهسان سیف‌الدین1395
22- حمزه شفیعی1395
23- احمدرضا ممدوحی1395
24- سروش محمدزاده1395
25- سپیده محمدزاده1395
26- مرتضی حبیب پور1395
27- زهرا کریمی موغاری1395
28- غلامرضا آذرهوشنگ1395
29- مهدی زرگری پور1395
1. سیمین عمرانی1396
2. مرتضی حبیب پور1396
3. سعیده چرمگر1396
4. زهرا صادقی جلال1396رده جوانان
5. هنگامه نیاورانی1396
6. منوچهر دانش1396
7. موسی مرادی1396رده جوانان
8. غلامرضا محتشمی نژاد1396
9. سروش محمدزاده1396
10. کیهان صیادپور1396
11. حامد صوفی1396رده جوانان
12. احمدرضا ممدوحی1396
13. علی رنج پور1396رده جوانان
14. زهرا کریمی موغاری1396
15. حمزه شفیعی1396
16. اکبر ادیبان1396رده جوانان
17. بنیامین کفیاچن1396پشتیبان. رده جوانان
18. شایان روشن صورت1396رده جوانان
19. بهجت ممدوحی1396پشتیبان
20. بهکام دولتشاهی1396رده جوانان
21. شهرزاد لطفی1396رده جوانان
22. ترانه زراعتکار1396رده جوانان
23. منیره فهمی1396پشتیبان
24. فرزانه حکیم قدس1396پشتیبان
25. نازی صولت1396
26. مهسان سیف الدین1396
27. مهدی زرگری پور1396
28. فرهاد امین1396 پشتیبان
29. رضا حاجی حسنلو1396
30. علی اصغر کوثری1396پشتیبان
01. فرهاد امین1397پشتیبان
02- علی مرادی1397رده جوانان
03. امیر فکری1397
04- اکبر صداقت1397
05-غلامرضا محتشمی نژاد1397پشتیبان
06- محمد سعیدی1397رده جوانان
07- سیامک شایان پور1397پشتیبان
08- اعظم بابایی نژاد1397رده جوانان
09- سعیده چرمگر1397
10- معصومه ششدهی1397پشتیبان
11- محمدرضا ممدوحیمادام العمرافتخاری
12- بهجت ممدوحیمادام العمرافتخاری
13- سایه سلیمانی1397پشتیبان
14- رضا حاجی حسنلو1397
15- علی اصغر کوثری1397
16- محمدحسین رونقی1397رده جوانان
17- سپیده محمدزاده1397پشتیبان
18- سید محمود میربزرگی1397
19- فرزانه حکیم قدس1397پشتیبان
20- سامیار مدبر1397
21- الهام خانیان1397
22- الهام مدبر1397رده جوانان
23- بهناز شیبانی1397رده جوانان
24- مهسا ارجمندپور1397رده جوانان
25- فرزانه فلاح پور1397رده جوانان
26- فرناز تصدیقی1397رده جوانان
27- سیمین عمرانی1397
28- رضا خیرخواه1397پشتیبان
29- رهام پاکرو1397رده جوانان
30- آذر کریمی موغاری1397پشتیبان
31- محمدرضا ترابیمادام العمرافتخاری
32- حامد صوفیمادام العمررده جوانان (افتخاری)
33- کیهان صیادپور زنجانیمادام العمرافتخاری
34- حمزه شفیعی1397پشتیبان
35- حسن ترابی1397رده جوانان (پشتیبان)
36- نازی صولت1397
37- منوچهر دانش1397پشتیبان
38- رابعه مهدی پور1397
39- حمید عکاشه1397رده جوانان
40- ایمان ح کسائی1397
41- مریم نیک اعتقاد1397
42- احسان ح کسائی1397رده جوانان
43- شبنم شهبازی1397رده جوانان
44- امین اوستائیان1397رده جوانان
45- یاسمن خردمند1397رده جوانان
46/1- سروش محمدزاده1397/98
2- رضا خیرخواه1398پشتیبان
3- احمدرضا ممدوحی مادام العمرافتخاری
4- بهجت ممدوحیمادام العمرافتخاری
5- محمدرضا ترابیمادام العمرافتخاری
6- حامد صوفیمادام العمرافتخاری
7- کیهان صیادپور زنجانیمادام العمرافتخاری
8- حمزه شفیعی1398
9- شلر کریمی1398
10- علی مرادی1398پشتیبان
11- سیمین عمرانی1398
12- علی‌اصغر کوثری1398
13- احسان ح کسایی1398
14- شبنم شهبازی مقدم1398
15- رهام پاکرو1398رده جوانان
16- متین غلامی1398رده جوانان
17- اکبر صداقت1398
18-نازی صولت1398
19- عباداله مقدسیمادام العمر
20- ایمان ح کسایی1398
21- دیانا ح کسایی1398رده جوانان
22- مریم نیک اعتقاد1398
23- امین اوستاییان1398رده جوانان
24- یاسمن خردمند1398رده جوانان
25- سپیده محمدزاده1398پشتیبان
26- محمدحسین رونقی1398رده جوانان
27- اکبر فکری1398
28-فرزانه حکیم قدس1398
29- احمد مدبر1398
30- الهام مدبر1398
31- الهام خانیان1398
32- حمید بابادی عکاشه1398رده جوانان
33- معصومه ششدهی1398پشتیبان
34- بهرام سیدی1398پشتیبان
35- منوچهر دانش1398
36- عبدالعلی فولاد1398پشتیبان
37- محمود ادبی1398رده جوانان
38- سینا رضایی‌فر1398رده جوانان
39- کسری رضایی‌فر1398رده جوانان
40- عباس خسروآبادی1398
41-آریان رستمی1398رده جوانان