Moro de Amordado

Moro de Amordado

Moro de Amordado 150 150 Hamzeh

Karaj sam-kluban/ide-anoj!
La Moro de Amordad-monato okazos en dimanĉo, 22-a de Amordad-monato.
Mi invitas vin, ĉiujn geamikojn por partopreni en tiu monata renkontiĝo.
Ni senpacience atendas viziti vin en tiu tago.
La sesio komenciĝos je la 6-a posttagmeze (18:00) en la IREA-oficejo.
Ĝis la dimanĉo,
Mirbozorgi.