شرکت کنندگان IREK4

لیست افرادی که تاکنون جهت شرکت در چهارمين کنگره زبان اسپرانتو ثبت نام نموده‌اند:

 1. سوسن محبی
 2. سروش محمدزاده
 3. سپیده محمدزاده
 4. سیمین عمرانی
 5. عباداله مقدسی
 6. حامد صوفی
 7. منیره فهمی
 8. نازی صولت
 9. مریم نظامی
 10. کیهان صیادپور
 11. مهسان سیف‌الدین (پشتیبان)
 12. علی اصغر کوثری
 13. زهرا کریمی موغاری
 14. غلامرضا آذرهوشنگ
 15. زهرا صادقی جلال
 16. امیر فکری
 17. سعیده چرمگر
 18. هنگامه نیاورانی
 19. Taled Orabi
 20. بهجت ممدوحی
 21. غلامرضا محتشمی نژاد
 22. سارا بیگدلی
 23. منوچهر دانش
 24. حمزه شفیعی
 25. علی رنج پور
 26. احمد حجازی
 27. نرگس پناهی
 28.        ؟
 29. محبوبه حجازی
 30. احمدرضا ممدوحی
 31. نیکو ممدوحی (پشتیبان)
 32. سایه سلیمانی
 33. موسی مرادی
 34. فرزاد فرهت
 35. عباس خسروآبادی