ترجمه فارسی کتاب “اسپرانتو با روش مستقیم” منتشر شد

ترجمه فارسی کتاب “اسپرانتو با روش مستقیم” منتشر شد

ترجمه فارسی کتاب “اسپرانتو با روش مستقیم” منتشر شد 150 150 Hamzeh

“اسپرانتو با روش مستقیم” کتاب آموزش زبان اسپرانتو تالیف استانو مارچک که تاکنون به 43 زبان ترجمه شده است هم اینک به زبان فارسی نیز در دسترس علاقه‌مندان و زبان‌آموزان است. این کتاب توسط آقای سعید بلوچی ترجمه و با همکاری انجمن اسپرانتو ایران به چاپ رسیده است.

خطا: فرم تماس پیدا نشد.