دعوت به مشارکت در انتشار سالنامه سبزاندیشان

دعوت به مشارکت در انتشار سالنامه سبزاندیشان

دعوت به مشارکت در انتشار سالنامه سبزاندیشان 150 150 Hamzeh

بسیاری از دوست‌داران اسپرانتو اقدام به ترجمه و یا تألیف آثار به زبان‌های فارسی و اسپرانتو نموده و علاقه‌مند به اشتراک گذاری این آثار با سایرین هستند. از آنجا که اغلب این آثار طولانی‌تر از حد مرسوم برای درج در مجله پیام سبزاندیشان و یا به اشتراک گذاری در شبکه‌های اجتماعی هستند، انجمن اسپرانتوی ایران در نظر دارد با گردآوری این آثار، آنها را در فواصل زمانی مناسب، در قالب یک سالنامه منتشر نماید. نخستین شماره این سالنامه در پایان سال جاری منتشر خواهد شد. بر این اساس، از کلیه علاقه‌مندانی که مطالبی در زمینه‌های مختلف دارند که به نحوی با اسپرانتو مربوط بوده و یا از منابع اسپرانتو زبان ترجمه شده باشند، تقاضا داریم مطالب خود را به آدرس انجمن (info@espero.ir) ارسال نمایند. بدیهی است انجمن در رد یا پذیرش آثار مختار می‌باشد.
توضیح اینکه این سالنامه در دو نسخه مجزای فارسی و اسپرانتو منتشر شده و برای متقاضیان به صورت چاپ شده بر روی نسخه کاغذی نیز قابل سفارش خواهد بود.
مهلت ارسال مطالب تا ‍پایان آذرماه خواهد بود.

خطا: فرم تماس پیدا نشد.