احیای سازمان جوانان اسپرانتودان

احیای سازمان جوانان اسپرانتودان

احیای سازمان جوانان اسپرانتودان 150 150 Simin Emrani

 

گزارشی کوتاه از فعالیت های سازمان جوانان:
متعاقب پیشنهاد ارائه شده در کنگره سوم پیرامون احیای سازمان جوانان، با همکاری تنی چند از دوستphoto_2016-11-05_18-14-42ان جوان و برخورداری از مشاوره‌های ارزنده ریاست اسبق سازمان (جناب ترابی)، اقدام به احیای سازمان کردیم. در قدم نخست پس از اعلان عمومی در شبکه‌های مجازی و پس از اعلام آمادگی بیش از ده نفر واجد شرایط (شرط سنی زیر 35 سال و ارسال مدارک احراز هویت)، کمیته پنج نفره سازمان متشکل از افراد زیر بعلاوه حامد صوفی تشکیل شد:

– علی مرادی
– کیانوش همتی
– محمد صادق سوستانی
– محسن نیروزاد

پس از تجمیع و توافق آراء، ترکیب هیئت رئیسه به شکل زیر تعیین شد:

– ریاست: حامد صوفی
– نائب رئیس: علی مرادی
– منشی: کیانوش همتی

اعتبار قانونی ترکیب مزبور تا ابتدای اکتبر 2017 بوده و پس از آن رأی‌گیری مجدد انجام خواهد شد (برای دوره های دو ساله). به زودی رئوس فعالیت ها و اهم برنامه‌های سازمان جوانان جهت انتشار در نشریه انجمن ابلاغ خواهد گردید.

گزارش از : دکتر حامد صوفی (سمنان)

خطا: فرم تماس پیدا نشد.