خارجی

خبرها و موزیک های اسپرانتو را از رادیو بشنویم

خبرها و موزیک های اسپرانتو را از رادیو بشنویم 194 200 surush

  دوستداران زبان اسپرانتو میتوانند با مراجعه به لینک های زیر از طریق رادیوهایی اسپرانتو ، در جریان اخبار و اطلاعات اسپرانتو قرار بگیرند. http://www.esperanto.org/literaturo/RealAudio/   https://esperanto-radio.com/   http://pola-retradio.org/  …

ادامه مطلب

راهنمای رایگان

راهنمای رایگان 150 150 Simin Emrani

این خبر توسط اسپرانتودان Mireille Grosjean ریاست انجمن آموزگاران اسپرانتیست ارسال شد. چند سایت گردشگری نیز آن را تبلیغ کردند. عکس توسط یک اسپرانتیست چینی ارائه شده است:  سرویس رایگان…

ادامه مطلب

نشست پل

نشست پل 150 150 Simin Emrani

همزمان با برگزاری کنگره جهانی اسپرانتو در کره جنوبی نشستی با هدف ایجاد تفاهم و اتحاد بین دوکره شمالی و جنوبی  با عنوان ”نشست پل“ برگزار گردید. در این سمینار…

ادامه مطلب

اسپرانتو و اتحادیه اروپا

اسپرانتو و اتحادیه اروپا 150 150 Simin Emrani

از اتحادیه اروپا بخواهید به اسپرانتو رسمیت ببخشد. این عنوان در سایت AVAAZ.ORG که توسط یک فرانسوی نام Joannès de D.ایجاد شده است. اسپرانتودانان و هواداران این زبان را بر…

ادامه مطلب

روزهای سیاه جامعه ادبیات جهان؛ اومبرتو اکو درگذشت

روزهای سیاه جامعه ادبیات جهان؛ اومبرتو اکو درگذشت 150 150 Simin Emrani

یکی از مهم‌ترین فیلسوفان و نویسندگان معاصر که زبان فراساخته‌ی اسپرانتو را مورد بررسی و مطالعه قرار داده و از آن پشتیبانی فراوانی کرده، و زبان تمجید و تحسین از…

ادامه مطلب

بیانیه جنبش بین المللی زبان اسپرانتو

بیانیه جنبش بین المللی زبان اسپرانتو 150 150 ReTo

بیانیه جنبش بین المللی زبان اسپرانتو در سال ۱۳۷۵ در هشتاد و یکمین کنگره جهانی اسپرانتو در شهر پراگ صادر گردید. این بیانیه بیانگر اهداف و زیر بنای فکری اسپرانتودانان…

ادامه مطلب

خطا: فرم تماس پیدا نشد.